Skutki nieprzeprowadzenia postępowania spadkowego

Pytanie:

Moja zmarła babcia zapisała ojcu w testamencie nieruchomości. Do dnia dzisiejszego ojciec nie przepisał tych nieruchomości na siebie to znaczy, że nie jest ich właścicielem. Obecnie moja mama z ojcem jest w separacji. Zatem kto dziedziczy w przypadku śmierci ojca?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki nieprzeprowadzenia postępowania spadkowego

Niniejsza informacja zakłada, że wymieniony w stanie faktycznym ojciec był spadkodobiercą, a nie zapisobiercą.

 Osoba dziedzicząca nieruchomość staje się na mocy prawa jej właścicielem. Brak wpisu prawa własności w księdze wieczystej nie ma pod tym względem żadnego znaczenia. Natomiast powinien zostać jak najszybciej usunięty, gdyż może powodować dla właścicela nieruchomśći inne negatywne skutki np. związane z sprzedażą odziedziczonej nieruchomości.

Po spadkodawcy w pierwszej kolejności dziedziczą osoby, wskazane w testamencie. Jeżeli nie sporządzono testamentu albo jest on nieważny, do dziedziczenia dochodzą spadkobiercy ustawowi.

Porady prawne

O zasadach dziedziczenia na podstawie ustawy można przeczytać w artykule:

Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne