Skutki zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Pytanie:

Jakie będą skutki zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Jeśli wierzyciel zgodzi się na wykreślenie hipoteki (i to wykreślenie nastąpi), to utraci on zabezpieczenie hipoteczne, choć roszczenie o spełnienie świadczenia nadal będzie istniało. W tym momencie (po wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej) zagadnienie tego, jakie roszczenia zabezpiecza (a jakich nie) hipoteka, jest bezprzedmiotowe, gdyż hipoteka już nie istnieje. Nie wyklucza to oczywiście odpowiedzialności byłego dłużnika hipotecznego z innego niż hipoteka tytułu.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne