Służbowa podróż zagraniczna

Pytanie:

Pracownik mieszka w Warszawie. Został oddelegowany na konferencję do USA. Odlot samolotu jest z lotniska w Warszawie o godz. 6 rano, więc żeby dojechać na lotnisko, pracownik o godzinie 4 rano wychodzi z domu. Od którego momentu rozpoczyna się podróż służbowa pracownika - od momentu wyjścia z domu, czy od momentu wejścia na pokład samolotu?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.7.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Służbowa podróż zagraniczna

Zgodnie z art. 775 § 1 k.p., pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.  Zgodnie przy tym z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju. Zważywszy na fakt, iż większość lotów z Warszawy do Stanów Zjednoczonych następuje bez międzylądowania w kraju, toteż w chwilą startu samolotu z lotniska w Warszawie pracownik rozpocznie swoją zagraniczną podróż służbową.

Porady prawne

Powyższy wniosek potwierdza przy tym wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2000 r. (I PKN 108/2000, OSNAPiUS 2002/13 poz. 306), w którym SN stwierdził: Czas podróży służbowej poza granicami kraju rozpoczyna się od chwili przekroczenia granicy polskiej i dlatego ryczałt przysługujący pracownikowi z tytułu takiej podróży nie obejmuje czasu dojazdu do granicy oraz czasu oczekiwania na odprawę celną. Tym samym do czasu służbowej podróży zagranicznej nie można wliczać czasu upływającego pomiędzy wyjściem pracownika z domu a chwilą startu samolotu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z zagraniczną podróżą służbową żołnierza? Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej, wydanym przez właściwego przełożonego. Jak oblicza się czas trwania zagranicznej podróży służbowej (...)

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Przysługuje (...)

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza? Krajową podróżą służbową - jest wykonywanie przez żołnierza zadań służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zwaną dalej „stałym miejscem pełnienia służby”, w terminie i miejscu na terenie kraju określonych (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co przysługuje pracownikowi w podróży krajowej i zagranicznej? Jeżeli wysyłasz (...)

Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny W regulaminie wynagradzania, w sp. z o.o. zostały ustalone wysokości diet zagranicznych. Stawki te są jednak niższe od stawek podanych w tabeli wskaźników i stawek z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Czy spółka z o.o. może obniżyć wysokość diet zagranicznych dla pracowników poniżej kwot podanych w tabeli wskaźników i stawek (...)

Sposób rozliczania delegacji krajowych (stan prawny aktualny do 31 grudnia 2002 r.)

Sposób rozliczania delegacji krajowych (stan prawny aktualny do 31 grudnia 2002 r.)

Co to jest podróż służbowa ?Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu służbowego określa termin i miejsce wykonania zadania. Świadczenia dla pracownika w podróżyZ tytułu podróży służbowej przysługują (...)

Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

Co to jest zagraniczna podróż służbowa? Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Jak obliczyć czas trwania zagranicznej podróży służbowej? Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży służbowej odbywanej środkami komunikacji: lądowej - od chwili (...)

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Stan faktycznyProwadzę firmę zajmującą się produkcja i importem materiałów budowlanych. Zatrudniam kilkunastu pracowników biurowych, część z nich pracuje jako przedstawiciele handlowi w terenie. Pozostali pracują na stale w biurze. Niektórzy z nich biorą udział w prowadzonych przez naszą firmę negocjacjach z kontrahentami w przypadku poważniejszych kontraktów. (...)

Kiedy zapłacisz podatek od diety?

Kiedy zapłacisz podatek od diety?

Otrzymane od pracodawcy diety przypadające na czas podróży służbowej są zwolnione od podatku dochodowego tylko do pewnej wysokości. Z diet przekraczających wyznaczone przez przepisy limity pracownik musi rozliczyć się z fiskusem. Pracownikowi wyjeżdżającemu w podróż służbową pracodawca zobowiązany jest zapewnić diety na wyżywienie podczas wyjazdu. Diety stanowią dla pracownika (...)

Podróże służbowe kierowców

Podróże służbowe kierowców

Dyskusja wokół podróży służbowych odbywanych przez osoby świadczące usługi transportowe jak i wokół należności przysługujących im z tego tytułu nie ustaje od połowy 2004 r. Ministerstwo Finansów konsekwentnie podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące przedsiębiorców świadczących usługi transportowe, z którego wynika, że wykonywanie przez nich zadań poza (...)

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Powód był zatrudniony na stanowisku kierowcy. Wykonywał przewozy w transporcie międzynarodowym. W umowach o pracę ustalono, że miejscem wykonywania pracy są "kraje Unii Europejskiej" i że czas pracy jest "zadaniowy zgodny z  uwzględnieniem norm o czasie pracy kierowców". Powód wykonując przewozy na trasach międzynarodowych pracował przez co najmniej 12 godzin (...)

Czy można spędzać większość czasu pracy w podróży służbowej?

Czy można spędzać większość czasu pracy w podróży służbowej?

Pracodawcy znaleźli sposób na ominięcie przepisów o nadgodzinach i oszczędzanie na pracownikach: ciągle wysyłają ich w podróże służbowe (...)Problem powstaje, gdy podróż służbowa obejmuje np. osiemnaście dniówek roboczych na dwadzieścia jeden przypadających w danym miesiącu. A to powszechne praktyki pracodawców. Wysyłają pracowników w ciągłe podróże służbowe, wypłacając (...)

Podatek i składka od należności za podróż służbową zleceniobiorcy

Podatek i składka od należności za podróż służbową zleceniobiorcy

Ponieważ do redakcji wpływa wiele pytań dotyczących wliczania do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wypłacanych zleceniobiorcom należności z tytułu podróży służbowych, poniżej omówimy tę tematykę szczegółowo. Na wstępie warto odpowiedzieć na pytanie, czy od wypłaconych zleceniobiorcy należności (...)

Pracownicy oddelegowani za granicę zapłacą podatek

Pracownicy oddelegowani za granicę zapłacą podatek

Pracownicy oddelegowani lub przeniesieni służbowo, otrzymujący dodatkowe wypłaty od swego pracodawcy na pokrycie kosztów zakwaterowania, przejazdów itd., tożsame z wypłatami należnymi za czas podróży służbowej, zapłacą od nich podatek dochodowy. Nie jest to już bowiem podróż służbowa, o której wprost mówi art. 21 ust. 16 ustawy o PIT. (...)Granicę stanowi równowartość trzydziestu (...)

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu i nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

Niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, poja­wia­jące się, na równi z istniejącymi, nowe ogniska zapalne i konflikty oraz wciąż aktualne zagrożenie aktami terrorystycznymi – wszystko to przemawia za przemyślanym i ostrożnym plano­waniem podróży turystycznych oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów za granicę. Przy podejmowaniu tych (...)

Podróż służbowa a odpoczynek

Podróż służbowa a odpoczynek

Nasze przepisy nie rozstrzygają, czy delegacje służbowe i szkolenia wlicza się do czasu pracy. Takie niedopatrzenie naraża Polskę na sankcje ze strony organów unijnych   (...)Chociaż pracownik w zasadzie nie może odmówić ich wykonania, przepisy nie kwalifikują ich wprost do czasu pracy bądź odpoczynku. Rozwiązania, i to niejednolite, podpowiadają eksperci i orzecznictwo.   (...)Według (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu Ministerstwo Finansów ostrzegło przed stosowaniem schematów agresywnej optymalizacji podatkowej polegających na nadużywaniu podmiotów – głównie spółek kapitałowych – formalnie zarejestrowanych za granicą (...)

Dieta w związku z podróżą służbową może być opodatkowana

Dieta w związku z podróżą służbową może być opodatkowana

Diety wypłacane w związku z podróżami służbowymi stanowią dla pracownika przychód, którego źródłem jest stosunek pracy. Kwoty te z zasady podlegają zwolnieniu z opodatkowania PIT, ale tylko do pewnej wysokości i przy spełnieniu określonych warunków. W związku z podróżami służbowymi pracownicy otrzymują od pracodawcy różnego rodzaju świadczenia, do których należą między (...)

Wyższe stawki za delegacje. Sprawdź, o ile

Wyższe stawki za delegacje. Sprawdź, o ile

Dostaniesz 30 złotych dziennie. Po pięciu latach rząd podnosi diety dla pracowników o 7 złotych. Nowe stawki zamieszczono w projekcie rozporządzenia, które ma wejść w życie 1 stycznia 2013 roku. Zgodnie z nimi dzienna dieta za służbowy wyjazd na terenie kraju pójdzie w górę o 30 proc. (wzrost z 23 do 30 złotych). Taka kwota ma wystarczyć na śniadanie, obiad (...)

Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy można wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy niż pracownikowi „budżetówki”

Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy można wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy niż pracownikowi „budżetówki”

SN: Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy wolno wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy, niż pracownikowi „budżetówki” W odpowiedzi na przedstawione zagadnienie prawne 26 października 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych podjął uchwałę (sygn. akt III PZP 2/17) o (...)

Czy ustne polecenie pracodawcy dowodzi faktu odbycia podróży służbowej przez pracownika?

Czy ustne polecenie pracodawcy dowodzi faktu odbycia podróży służbowej przez pracownika?

Wojewódzki Sąd Administracji we Wrocławiu rozstrzygnął spór podatnika z organami podatkowymi w kwestii dokumentowania dla celów podatkowych wyjazdów służbowych pracowników. Spółka przeprowadziła program sprzedaży premiowej pod hasłem „Na Mistrzostwa Świata w Korei 2002 r.”. Program ten był skierowany do wszystkich klientów spółki, którzy w okresie trwania promocji (...)

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o wskazanie konsekwencji podatkowych i ZUS (składki emerytalna rentowa chorobowa FP GŚP) w sytuacji wypłaty kwoty ugody sądowej dla byłego pracownika, który był zatrudniony w naszej firmie do 31.10.2003 r. Pozew pracownika zawierał zasądzenie od naszej firmy kwoty brutto 36.703,42 z tego 28.920,42 tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz 7.783 tytułem należności (...)

Diety na podróże idą w górę

Diety na podróże idą w górę

Z dniem 1 stycznia 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Rozporządzenie to określa wysokość oraz warunki (...)

Kierowcy będą musieli zapłacić podatek od diet za podróż służbową

Kierowcy będą musieli zapłacić podatek od diet za podróż służbową

Firmy transportowe nie wiedzą, jak rozliczać świadczenia za wyjazdy, a bez nich przewoźnicy nie chcą ruszyć w trasę. Wypłata należności to pewny spór z fiskusem o zwolnienie podatkowe. To skutki uchwały Sądu Najwyższego. Wynika z niej, że wykonujący swoje codzienne obowiązki kierowca nie jest w podróży służbowej.Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 8.05.2009 r. podatek, dieta, (...)

Koszty podróży służbowej pracownika

Koszty podróży służbowej pracownika

Z tytułu podróży służbowej osoba oddelegowana zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami, otrzymuje diety, zwrot kosztów noclegu, przejazdu i innych udokumentowanych wydatków. Od kwot tych delegujący podmiot nie będzie musiał odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne tylko do pewnej ich wysokości i tylko (...)

Problemy z rozliczaniem delegacji

Problemy z rozliczaniem delegacji

Pracownik podróżujący na odległość do 50 km musi żądać od przewoźnika rachunku, na dłuższe odległości wystarczy mu bilet. To absurd - dowodzi sekretarz miasta Zduńska Wola (...)Niedoskonałości przepisów zostały zwielokrotnione po 1 stycznia 2007 r., kiedy rozporządzenie wzbogaciło się (DzU z 2006 r. nr 227, poz. 1661) o § 8a, a szczególnie ust. 3: "Do rozliczenia kosztów podróży (...)

Kiedy opodatkować  ryczałt dla pracownika za używanie prywatnego samochodu?

Kiedy opodatkować ryczałt dla pracownika za używanie prywatnego samochodu?

Od kwot ryczałtów wypłacanych pracownikom za używanie własnych samochodów dla potrzeb służbowych należy potrącić podatek dochodowy (...)Przypomniał, że zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania własnych pojazdów dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych jest wolny od PIT tylko wtedy, gdy obowiązek ich ponoszenia przez pracodawcę wynika wprost z innych ustaw: (...)

Co jest podróżą służbową przedsiębiorcy?

Co jest podróżą służbową przedsiębiorcy?

Zgodnie z podstawową zasadą wyrażoną w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania wszystkie te wydatki, które wiążą się z uzyskaniem przychodów i nie zostały wyłączone z kręgu kosztów na mocy art. 23 ustawy. (...) co, jeśli wyjazd nie przyniósł spodziewanych rezultatów (...)

Kierowca TIRa nie ma prawa do diety

Kierowca TIRa nie ma prawa do diety

Sąd Najwyższy, podejmując uchwałę, odpowiedział na pytanie: czy wykonywanie przez pracownika uzgodnionej między stronami pracy, która polega na stałym przemieszczaniu się na określonym obszarze, jest podróżą służbową w rozumieniu art. 775 § 1 kodeksu pracy.(...)Sąd rejonowy orzekł, że oznaczenie w umowie miejsca pracy nie czyniło zadość obowiązkowi z art. 29 (...)

Typowe problemy pracodawców

Typowe problemy pracodawców

Możesz być w kropce, gdy będziesz musiał zrekompensować pracę nadliczbową odbywającą się w dni wolne od pracy dla pracownika lub w niedziele i święta, jeśli za te dni nie otrzymał on innego dnia wolnego. Wątpliwości dotyczą ilości dodatków. (...)Nawet gdy pracownik nie pracuje, bo odbiera wolne za czas wcześniejszych dyżurów lekarskich, musisz mu płacić. Z pewnością taki nakaz (...)

Nowe przepisy o dietach są zgodne z Konstytucją

Nowe przepisy o dietach są zgodne z Konstytucją

Różne zasady obliczania diet za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej i pozabudżetowej nie naruszają konstytucji   (...)Chodzi o wprowadzony niedawno do kodeksu pracy art. 77 1 § 2, 3 i 4. Stanowią one, że diety dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej przy podróżach służbowych w kraju i zagranicą określa w rozporządzeniu (...)

Celnicy dojeżdżają na kontrolę za własne pieniądze

Celnicy dojeżdżają na kontrolę za własne pieniądze

Funkcjonariusze szczecińskiej izby celnej chcą przed sądem walczyć o pieniądze za przejazdy W dwóch na 17 izb celnych funkcjonariusze dojeżdżający do miejsca kontroli sami muszą pokrywać koszty przejazdu. Dla wielu z nich to naprawdę duże obciążenie, bo w wypadku pensji rzędu 2 tys. zł te koszty mogą sięgnąć nawet połowy ich wynagrodzenia.Funkcjonariusze z izby szczecińskiej (...)

Czy na nowy paszport poczekamy dłużej?

Czy na nowy paszport poczekamy dłużej?

Nowe paszporty biometryczne będą wydawane w 100 punktach w całym kraju. Oznacza to, że radykalnie zmniejszy się liczba biur paszportowych. Obecnie jest ich 500. - To administracyjna rewolucja, która wymaga przeszkolenia pracowników. Poza tym nie wszystkie biura uda się od razu wyposażyć w odpowiedni sprzęt komputerowy - tłumaczył na środowej konferencji prasowej Piotr Piętak, podsekretarz (...)

Co przysługuje za delegację w niedzielę?

Co przysługuje za delegację w niedzielę?

Pracownikowi, który podróżuje w niedzielę, przysługuje tylko dieta. Gdyby jednak tego dnia dodatkowo pracował, dostałby rekompensatę jak za nadgodziny średniotygodniowe. Zasadniczo podróż służbowa nie jest czasem pracy i za ten okres nie przysługuje wynagrodzenie. Pracownik dostaje tylko diety na pokrycie codziennych wydatków oraz koszty m.in. za przejazdy, noclegi oraz dojazdy środkami (...)

Polska w roli mediatora

Polska w roli mediatora

Polska zorganizuje wspólne spotkanie ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Ministrowie tych trzech państw i Polski spotkają się w przyszłym tygodniu w Warszawie.Planują opublikowanie wspólnego artykułu programowego w europejskiej prasie - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Swoją obecność nad Wisłą potwierdził już Joschka Fischer i Philippe Douste-Blazy, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Delegacja zagraniczna

Delegacja zagraniczna

Pracownik mieszka i pracuje w Warszawie. Został oddelegowany do Czech na spotkanie z kontrahentem. Granicę z Czechami przekroczył 10 czerwca o godz. 18, powrót na teren kraju nastąpił tego samego (...)

Delegacja zagraniczna zleceniobiorców

Delegacja zagraniczna zleceniobiorców

Firma informatyczna X chce przyjąć na praktyki studenckie 2 studentów studiów dziennych na okres 1 - 2 miesięcy. Zatrudnienie będzie odbywać się na zasadzie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. (...)

Rozliczanie diet zagranicznych

Rozliczanie diet zagranicznych

Moje pytanie związane jest z dietami w delegacji zagranicznej. Przebywam na długiej delegacji zagranicznej (min. pół roku) i mam wątpliwości, czy pracodawca wypłaca mi diety zgodnie z prawem. W (...)

Zagraniczna delegacja

Zagraniczna delegacja

Zleceniobiorca odbył w dniach 26.01.-28.01.2010 delegację zagraniczną do Niemiec (nie pobrał zaliczki). Bilety lotnicze zostały zapłacone przez naszą firmę, natomiast zleceniobiorca zapłacił (...)

Zagraniczna podróż służbowa

Zagraniczna podróż służbowa

Poniesione koszty zagranicznej podróży służbowej wycenia się po kursie średnim NBP pod datą rozliczenia kosztów. Zaliczka na delegacje nie jest pobierana. Należność za delegacje wypłacana jest (...)

Zagraniczna podróż służbowa

Zagraniczna podróż służbowa

Pracownik firmy transportowej delegowany jest w podróż służbową poza granice kraju. Czy pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej samochodem ciężarowym wyposażonym w miejsce do spania (...)

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Na żądanie pracodawcy podpisałem wraz z umową o pracę przygotowane przez niego oświadczenie o zrzeczeniu się z możliwości korzystania z bezpłatnych noclegów w czasie delegacji zagranicznych. (...)

Rozliczanie diet zagranicznych

Rozliczanie diet zagranicznych

W latach 2001 i 2002 przebywałam za granicą na Słowacji. Pracodawca pokrywał koszty mieszkania oraz zryczałtowany miesięczny ekwiwalent 180 USD na wyżywienie. Ponieważ kwota ta jest mniejsza niż (...)

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Właściciel firmy ma zamiar w najbliższym czasie poszerzyć działalność gosp. (świadczy usługi budowlane) na kraje Wspólnoty Europejskiej. W styczniu i lutym jeździł do Danii w celu rozpoznania (...)

Podróż służbowa a czas pracy

Podróż służbowa a czas pracy

Jestem zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejscem wykonywania moich obowiązków jest teren Polski Południowej. Mój czas pracy jest wyznaczony wymiarem zadań i kształtowany przeze mnie samodzielnie. (...)

Diety z tytułu podróży służbowej w firmie transportowej

Diety z tytułu podróży służbowej w firmie transportowej

Firma transportowa (prowadząca KPiR + VAT) zatrudnia kierowców na umowę o pracę na czas nieokreślony z miejscem pracy - adres stały firmy. Czy w świetle Kodeksu cywilnego i u.p.d.f. pracownikowi (...)

Usługi hotelowe a koszty

Usługi hotelowe a koszty

Prowadzę działalność związaną z usługami remontowymi. Często z pracownikami wyjeżdżam poza siedzibę firmy. Nocujemy w hotelach czy pensjonatach. Czy posiadając fakturę na zakup usług hotelowych (...)

Czas spędzony w delegacji a dodatkowe wynagrodzenie

Czas spędzony w delegacji a dodatkowe wynagrodzenie

Czy za czas spędzony w delegacji, (na budowie oraz czas powrotu z budowy) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ? Wobec powyższych tez pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługuje (...)

Czas przebywania poza siedzibą pracy a czas pracy

Czas przebywania poza siedzibą pracy a czas pracy

Czy czas od wyjazdu do powrotu do siedziby powinien być zaliczony do czasu pracy? Definicje czasu pracy podaje art. 128 Kodeksu pracy ( dalej k.p. ), zgodnie z którym czasem pracy jest czas, w (...)

Pracownicy w delegacji za granicą

Pracownicy w delegacji za granicą

Polska firma wykonuje usługi budowlane na terenie krajów Beneluxu. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę wykonują tam prace budowlane na zasadzie delegacji (nie oddelegowań). Diety i ryczałty (...)

Opodatkowanie delegacji

Opodatkowanie delegacji

Firma polska chce zatrudnić Duńczyka do pracy na terenie Polski i Danii. Miejscem pracy, wskazanym w umowie, będzie teren Polski. Pracownik będzie czasem kierowany w podróże służbowe do Danii, (...)

Diety z tytułu podróży służbowej

Diety z tytułu podróży służbowej

Czy należy się wystawienie delegacji i pokrycie kosztów podróży pracownikowi - kierownik komórki - jeśli od swojego przełożonego otrzymuje list zawiadamiający o zebraniu z końcowym akapitem (...)

Delegacje zagraniczne pracowników

Delegacje zagraniczne pracowników

Firma polska zawarła umowę o pracę z polskimi pracownikami. W umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy jest napisane: miejscowość Zielona Góra, teren kraju. Firma polska zawarła kontrakt z (...)

Diety dla kierowców

Diety dla kierowców

Czy pracownikowi zatrudnionemu jako kierowca samochodu ciężarowego i wykonującemu pracę na terytorium RP i UE należy się wypłata diety za pracę poza miejscem zatrudnienia, gdy umowa o pracę definiuje (...)

Koszty delegacji przedsiębiorcy

Koszty delegacji przedsiębiorcy

Prowadzę dzialalność gospodarczą (księga przychodów i rozchodów) w zakresie projektowania i nadzorów w budownictwie mostowym. Obecnie wykonuję pracę inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie (...)

Uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową

Uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową

Chcę oddelegować pracownika z Nowego Sącza do Cieszyna (praca biurowa, 8 godzin, etat). Na ile wcześniej muszę go o tym powiadomić? Co muszę mu zapewnić (zapewniam mu noclegi bez wyżywienia), (...)

Podróże służbowe członków zarządu

Podróże służbowe członków zarządu

W nowoutworzonej spółce XX z o.o. jest 2 członków zarządu, jednak nie są oni zatrudnieni na umowę o pracę w tej spółce. Spółka XX nie zatrudnia jeszcze żadnego pracownika. Członkowie zarządu (...)

Diety za podróże zagraniczne kierowców

Diety za podróże zagraniczne kierowców

Firma włoska założyła w Polsce nową, całkowicie samodzielną sp. z o.o. Firma w Polsce zatrudnia kierowców, nie ma jednak jeszcze własnych środków transportu. Została sporządzona umowa pomiędzy (...)

Powrót w porze nocnej

Powrót w porze nocnej

Kieruję samorządową instytucją artystyczną. Zdarza się, że artyści zatrudnieni w naszej instytucji wracają z koncertu autokarem w porze nocnej. Podróż taka nierzadko zajmuje kilka godzin, a (...)

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Zamierzam wysłać moich pracowników w zagraniczną podróż służbową, trwającą 20 dni. Czy pracownik może odmówić takiego wyjazdu? Podróże służbowe (delegacje) odbywają się na (...)

Odmowa wyjazdu na delegację

Odmowa wyjazdu na delegację

Spółka z o.o. zatrudnia pracownika na pełny etat. Spółka podpisała umowę na realizację projektu w Afryce. W związku z tym pojawiła się konieczność wysłania pracownika na delegację na okres (...)

Delegacje zleceniobiorców

Delegacje zleceniobiorców

Czy osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia przysługuje zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju na takich samych zasadach (...)

Stawka diety za podróż służbową

Stawka diety za podróż służbową

Pracownik wysłany służbowo poza granice RP, powinien posiadać ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (przepisy kraju docelowego - RFN). Kto powinien ponosić koszty (...)

Zwrot za przejazdy taxi pracownika a przychód

Zwrot za przejazdy taxi pracownika a przychód

Pracownik pojechał na targi w podróż służbową za granicę. Po mieście, w którym odbywały się targi, jeździł taksówką, na co okazał spółce rachunki. Spółka zwróci pracownikowi te wydatki. (...)

Zwrot kosztów podróży wolontariuszom

Zwrot kosztów podróży wolontariuszom

Zgodnie z ustawą korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz zamawiającego (...)

FORUM PRAWNE

podróż służbowa

podróż służbowa Witam Mam problem i bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Stan faktyczny jest taki : w Polsce została założona 1osobowa firma z siedzibą w kraju, firma ta wysyłała pracowników (...)

Podróż służbowa

Podróż służbowa Dotyczy pracownika wykonującego naprawy sprzętu komputerowego często w terenie poza siedzibą zakładu pracy. Czy w sytuacji, kiedy wyjeżdża w delegację pociągiem o godz. 6.20 (...)

Diety zagraniczne 2011 ile wynoszą w poszczególnych krajach?

Diety zagraniczne 2011 ile wynoszą w poszczególnych krajach? Czy dieta związana z wyjazdem na delegację zawsze jest taka sama? Domyślam się, że są różnice w związku z tym czy jest w Polsce (...)

obostrzenia w związku z koronawirusem - wyjazd za granicę do pracy a hotel w trasie ("podróż służbowa")

obostrzenia w związku z koronawirusem - wyjazd za granicę do pracy a hotel w trasie ("podróż służbowa") Witam wszystkich Forumowiczów. Bardzo proszę o pomoc. Szczerze mówiąc, to nie miałam pojęcia, (...)

Dwa miejsca pracy (obszary) na umowie, a diety w podrozy krajowej

Dwa miejsca pracy (obszary) na umowie, a diety w podrozy krajowej Witam, na umowie o pracę jako miejsce pracy zapisane jest: "województwo dolnośląskie, województwo małopolskie". Praca ma charakter (...)

Czas pracy a wolny dzień

Czas pracy a wolny dzień Przypuśćmy ze firma wysyła pracownika na szkolenie (bądź delegację) i np. trwa ono od środy do piątku do godz. 21. W ten dzień już nie ma pracownik żadnego połączenia (...)

Podróż służbowa a urlop rozłąkowy

Podróż służbowa a urlop rozłąkowy Byłem w podróży służbowej przez ponad 100 dni poza granicami Polski. Wróciłem w niedzielę. W poniedziałem musiałem się zgłosić do pracy. Dział kadrowy (...)

Praca czy odp[oczynek po godzinach pracy

Praca czy odp[oczynek po godzinach pracy Witam Pracuję w dużej firmie telekomunikacyjnej. Ta firma jak i wiele innych przerzuca na pracowników wszelkie możliwe koszty, ale to już chyba standard. Mam (...)

POZEW DO SĄDU PRACY- czy dobrze sformułowany?

POZEW DO SĄDU PRACY- czy dobrze sformułowany? Witam, przez pewien czas pracowałam (w chwili obecnej jestem na L4 z powodu ciąży) u polskiego pracodawcy oddelegowana do pracy w Norwegii. Jestem zatrudniona (...)

diety

diety Witam Mam pytanie kiedy pracownikowi należy się dieta?Z góry dziękuję za pomoc

Kiedy należą się diety za delegację?

Kiedy należą się diety za delegację? Kiedy należą się diety za delegację? Witam,sprawa przedstawia się następująco: mój mąż pracuje na budowie, jakiś czas temu dostał polecenie wyjazdu (...)

Dieta krajowa 2012-co nowego??

Dieta krajowa 2012-co nowego?? WITAM, CO NOWEGO POJAWIA SIĘ W USTAWIE O DIECIE KRAJOWEJ W PRZYSZŁYM ROKU?? NOWE STAWKI, ZMIANA % DIETY W STOSUNKU DO GODZIN PRACY? PROSZĘ O PILNĄ POMOC!! Dieta na dobę (...)

Diety dla delegacji

Diety dla delegacji Witam Piszę aplikacje rozliczającą diety i mam pytanie odnośnie jednego przypadku: podróż krajowa trwa 12h i 1 min zgodnie z ustawą należy się za to 1 dieta, następnie przekraczamy (...)

problem z umową o prace

problem z umową o prace witam serdecznie Proszę o pomoc w zrozumieniu pewnych punktów zawartych w umowie o prace: 1.z tytułu podróży na terenie kraju :diety i ryczałty za nocleg w wysokości określonej (...)

W tym państwie nie ma prawa!

W tym państwie nie ma prawa! Moi Drodzy, Moja żona uciekła z domu z suma 15 tys zł (pieniądze mojej matki) i moim 2,5 rocznym synem chorym na atopowe zapalenie skóry. Kiedy ustaliłem miejsce (...)

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej Czy istnieje przepis regulujący zasady wypłacania ryczałtu za nocleg w podróży służbowej samochodem ciężarowym (TIR)w którym to kabina jest wyposażona (...)

Diety pracownicze

Diety pracownicze ponad 3 lata pracowałem w firmie gdzie miejsce pracy było poza moim miejscem zamieszkania.Firma zapewniała mi jeden posiłek dziennie(nie przekraczający 12 zł). Rozstałem się z (...)

diety krajowe 2012

diety krajowe 2012 Witam panstwa Poszukuje informacji na temat diet i delegacji, krajowych. Jaka suma w tym roku jest przeznaczona na jeden dzien? Na terenie kraju oczywiście. po wzroscie wynosi obecnie (...)

Wysokość diety 2012

Wysokość diety 2012 witam! o ile ma wzrosnąć dieta w przyszłym roku? na terenie polski oczywiście. diety mają być większe o 30zł, czyli powinny wynosić po ponad 50zł około 60zł. bruno40 (...)

WYSOKOŚĆ DIETY 2011

WYSOKOŚĆ DIETY 2011 Witam Mam pytanie jak jest wysokośc diety na rok 2011, jesli chodzxi o wyjazdy zagraniczne?Jakie są różnice między kwotami w przypadku wyjazdów krajowych a zagranicznych.Z góy (...)

Porady prawne