Spis wyposażenia w umowie najmu

Pytanie:

W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.4.2002

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spis wyposażenia w umowie najmu

Nie ma jakiejś specjalnej formy sporządzania protokołu przekazania rzeczy. Może on być sporządzony na piśmie. Dobrym rozwiązaniem, wydaje się, jest sporządzenie takiego protokołu jako załącznika stanowiącego integralną część umowy najmu. W takim wypadku w umowie powinno być stwierdzone, że do umowy jest dołączony protokół przekazania rzeczy jako jej integralna część. W protokole należy zaznaczyć, na jaką okoliczność jest on sporządzany, kto bierze udział w czynności, oraz dokładnie opisać przekazywane rzeczy. Protokół powinien także zawierać oznaczenie miejsca jego sporządzenia, datę oraz czytelne podpisy osób biorących udział w przekazaniu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa ze szkołą policealną

29.9.2020 przez: gautz94

Umowa kupna sprzedaży

18.7.2019 przez: luks315

Żle wykonana usługa firmy Tynkarskiej!!!

29.3.2019 przez: bassice2