Sposób ustanowienia odrębnej własności lokalu

Pytanie:

"W budynku wielomieszkaniowym będącym własnością osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (własność 1/3 dziedziczona po rodzicach 2/3 przez zasiedzenie w okresie wspólności majątkowej małżeńskiej) wpis do ksiąg wieczystych jako działka zabudowana. W jaki sposób ustanowić odrębną własność lokali? Jaka jest procedura założenia dla każdego lokalu odrębnej księgi wieczystej zachowując w dalszym ciągu własność tej samej osoby. Czy działkę trzeba dzielić geodezyjnie."

Odpowiedź prawnika: Sposób ustanowienia odrębnej własności lokalu

Odrębna własność lokalu może zostać ustanowiona w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż właścicielami nieruchomości, na której zabudowany jest budynek są małżonkowie. Wynika to z faktu, iż zasiedzenie 2/3 udziału w tejże nieruchomości nastąpiło w trakcie trwania wspólności majątkowej małżonków. W związku z tym nie ma możliwości ustanowienia odrębnej własności lokalu poprzez jednostronne oświadczenie właściciela. Konieczne jest w związku w tym zawarcie umowy ustanawiającej odrębna własność lokalu. Do ustanowienia odrębnej własności lokalu (lokali) w ten sposób konieczne jest dochowanie formy aktu notarialnego umowy, oraz uzyskanie wpisu do ksiąg wieczystych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika