Sprzedaż lokali po remoncie i wykończeniu

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą. Zamierzam kupić lokale usługowe i po wyremontowaniu ich sprzedać je. Zamierzam kupić mieszkanie od dewelopera i po "wykończeniu" sprzedać je. Jakie odpowiednio PKD mam zgłosić do ewidencji działalności gospodarczej na kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek? Czy mogę taką działalność prowadzić w ramach działalności gospodarczej, czy potrzebuję do takiej działalności jakieś specjalne zezwolenia, licencje, pozwolenia itp.?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż lokali po remoncie i wykończeniu

Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek stanowi podklasę 70.11.Z. Zalicza się do niej realizację projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującą przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży.  

Natomiast podklasa 70.12.Z  - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - obejmuje kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek:  

  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,  
  • budynków niemieszkalnych,  
  • gruntów i pozostałych nieruchomości.  

Skoro sprzedaż następuje na własny rachunek, to nie mamy do czynienia z pośrednictwem w kupnie, sprzedaży czy wynajmie nieruchomości. Nie jest więc konieczne spełnienie wymagań określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami (licencja zawodowa).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: