Termin do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie:

W jakim terminie można zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie art. 25 ust. 1 i 1a ustawy o własności lokali:

1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Termin określony wyżej jest terminem zawitym prawa materialnego, który nie może zostać przywrócony ani przedłużony.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: