Ubezpieczenie OC budynków gospodarczych

Pytanie:

"Czy obowiązek ubezpieczenia od zdarzeń wywołujących szkodę (ogień, piorun, itp.) dotyczy tylko budynków gospodarczych znajdujących się w gospodarstwie rolnym, czy również budynków mieszkalnych (w tym i znajdujących się w budowie)?"

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie OC budynków gospodarczych

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Definicja budynku rolniczego stanowi, że budynkiem takim jest każdy obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. W związku z tym, budynek mieszkalny także podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika