ujednolicony tekst umowy spółki

Pytanie:

Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od strony formalno prawnej będzie możliwe sporządzenie teksu ujednoliconego umowy, w którym zapisano by wszystkie zmiany dodane wcześniej aneksami?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: ujednolicony tekst umowy spółki

Zgodnie z art. 255 k.s.h. zmiana umowy spółki  z o.o. wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Uchwała wspólników w tym przedmiocie powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Natomiast zgodnie z art. 256 k.s.h. zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Z kolei zgodnie z art. 9 us. 4 ustawy o KRS do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych. To ostatnie oznacza, że sporządzenie tekstu jednolitego umowy spółki nie wymaga ściśle okreslonej formy prawnej, a w szczególności formy aktu notarialnego. W celu sporządzenia zatem przedmiotowego tekstu jednolitego, celem posługiwania się nim w obrocie wystarczy sporządzenie go np. w formie pisemnej z podpisami członków zarządu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne