Umowa dożywocia

Pytanie:

Co to jest umowa dożywocia?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa dożywocia

Umowę dożywocia reguluje art. 908 k.c. i następne. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Porady prawne
Tagi:  umowa, dożywocia

Potrzebujesz porady prawnej?

Umowa dożywocia - na czym polega i jak zawrzeć umowę dożywocia?

Umowa dożywocia - na czym polega i jak zawrzeć umowę dożywocia?

Do niedawna nasze społeczeństwo starzało się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracowało na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych zawodowo. Powodowało to zmniejszanie się świadczeń emerytalno-rentowych osób starszych. Sposobem poprawy tej sytuacji może być zawarcie umowy dożywocia, czyli zapewnienia (...)

Umowa dożywocia a zachowek

Umowa dożywocia a zachowek

Chcąc przekazać bliskim swoją nieruchomość za życia, wiele osób decyduje się na dokonanie umowy darowizny. Jednakże nie jest to jedyna droga. Warto rozważyć także zawarcie z bliskimi umowy dożywocia. ##baner## Czym jest umowa dożywocia?  Regulacja umowy dożywocia znajduję się w artykułach od 908 do 916 kodeksu cywilnego. Art. 908 kc stanowi, że: § 1. Jeżeli w zamian (...)

Rozporządzanie nieruchomością obciążoną prawem dożywocia - opinia prawna

Rozporządzanie nieruchomością obciążoną prawem dożywocia - opinia prawna

    Stan faktyczny Rodzice w zamian za ustanowienie na ich rzecz prawa dożywocia obejmującego część domu (parter oraz lokal handlowy) przekazali mi własność nieruchomości. Aktualnie wspólnie chcemy wynająć pawilon handlowy, co do którego ustanowione jest prawo dożywocia. W akcie notarialnym i KW zapisane jest następujące prawo cytuję: przysługuje nieodpłatna (...)

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia

Dożywocie jest instytucją uregulowaną w kodeksie cywilnym (od art. 908 kc do art. 916 kc). Umowa dożywocia jest jednym ze sposobów na przeniesienie własności nieruchomości na osobę trzecią. Często porównywana jest do umowy darowizny, jednak w przeciwieństwie do umowy darowizny, zapewnia ona zbywcy nieruchomości (dożywotnikowi) pewne prawa, które mogą zabezpieczyć (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Stan Faktyczny Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego. Obecnie jestem wdową, ale planuję wkrótce zawrzeć związek małżeński również z wdowcem. Chciałabym, aby mieszkanie którego jestem właścicielką i w którym obecnie mieszkam, stało się po mojej śmierci własnością mojej pełnoletniej córki. Po zawarciu małżeństwa chciałabym zamieszkać (...)

Nie zawsze umowa ukryta pod czynnością pozorną będzie ważna

Nie zawsze umowa ukryta pod czynnością pozorną będzie ważna

Zawarta dla pozoru umowa nie jest ważna, ale może uzyskać ten walor inna umowa w niej ukryta. Sąd Najwyższy uznał jednak, że nieważna jest umowa dożywocia ukryta pod pozorną umową sprzedaży, ponieważ w akcie notarialnym nie znalazły się wszystkie istotne postanowienia umowy dożywocia (sygn. III CZP 21/09).Rzeczpospolita, Izabela Lewandowska, 15.06.2009 r. czynność, umowa, pozorna, (...)

Jakie zmiany mogą zajść w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Jakie zmiany mogą zajść w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Dnia 27 czerwca 2006 r. wpłynął do sejmu rządowy projekt o zmianie ustawy o podatku od spadku i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Projekt przewiduje ochronę interesów majątkowych członków najbliższej rodziny, zgodność przepisów z prawem UE, realizację zasady swobodnego przepływu kapitału oraz zniesienie lub doprecyzowanie przepisów (...)

Umowa dożywocia ze zmarłym?

Umowa dożywocia ze zmarłym?

Notariusz nie miał nic przeciwko temu, by w zamian za dożywocie dla nieżyjącej już osoby przenieść jej nieruchomość na rzecz sąsiadów. Sąd I instancji też nie. Dopiero sąd apelacyjny unieważnił umowę.   (...)Nie wiadomo, kto był tak zapobiegliwy, faktem jest, że przy umowie przedwstępnej Andrzej G. upoważnił sąsiadów, by już sami podpisali umowę ostateczną - co jest (...)

Ukryta umowa nie korzysta z formy umowy pozornej

Ukryta umowa nie korzysta z formy umowy pozornej

Powódka i pozwany zawarli notarialną umowę sprzedaży nieruchomości. W rzeczywistości była to jednak umowa dożywocia, bo strony nie przewidywały zapłaty ceny. Powódka wytoczyła powództwo o ustalenie nieważności tej pozornej umowy dożywocia. Sąd Okręgowy powództwo oddalił, natomiast rozpatrujący apelację Sąd Apelacyjny powziął wątpliwość: (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Aby więc (...)

Przestroga dla seniorów

Przestroga dla seniorów

200 zł miesięcznie – za tyle można już nabyć własność mieszkania.  W jaki sposób? Podpisując umowę dożywocia z właścicielem mieszkania. Całkiem niedawno analizowałem umowę dożywocia, jaką spółka  zawarła ze starszą, schorowaną właścicielką mieszkania. Do tej pory nie wiem jak nazwać to co robi przedsiębiorca – wyzysk czy wręcz barbarzyństwo (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przedmiot opodatkowania Stawka Umowa sprzedaży Nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz spółdzielczego prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%   Innych praw (...)

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Czym jest zwolnienie od podatku? Zwolnienia podatkowe stosowane są w praktycznie każdej ustawie podatkowej. Dokonuje się ich z uwagi na rodzaj tych zwolnień. Zwolnienie może być bowiem przedmiotowe – zwalnia się wówczas określone czynności, z którymi z normalnym toku zdarzeń wiązałby się obowiązek zapłaty podatku, oraz zwolnienia podmiotowe – zwalnia się wówczas (...)

Umowa z następcą - czyli zmiany pokoleniowe w rolnictwie

Umowa z następcą - czyli zmiany pokoleniowe w rolnictwie

Poza umowami z Kodeksu cywilnego, które mogą służyć do zmiany właściciela gospodarstwa rolnego, jak umowa sprzedaży, darowizny czy dożywocia, rolnicy mogą również korzystać z innych form przeniesienia własności. Może to być tzw. umowa z następcą, która uregulowana jest w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. W umowie z następcą rolnik będący właścicielem lub (...)

Renta dożywotnia pod lupą UOKiK-u. Są pierwsze zarzuty

Renta dożywotnia pod lupą UOKiK-u. Są pierwsze zarzuty

UOKiK sprawdził jak przestrzegane są prawa seniorów, którzy zdecydowali się przekazać swoje mieszkania w zamian za tzw. rentę dożywotnią. Skontrolowano działania wszystkich przedsiębiorców oferujących takie usługi na polskim rynku – łącznie 37 wzorców umów i 46 przekazów reklamowych. Urząd wszczął właśnie postępowanie przeciwko dwóm spośród siedmiu sprawdzonych spółek. (...)

Renta za mieszkanie. Jest raport UOKiK

Renta za mieszkanie. Jest raport UOKiK

UOKiK sprawdził jak przestrzegane są prawa seniorów, którzy zdecydowali się przekazać swoje mieszkania w zamian za tak zwaną rentę dożywotnią. Skontrolowano działania wszystkich przedsiębiorców oferujących takie usługi na polskim rynku - łącznie 37 wzorców umów i 46 przekazów reklamowych. Urząd zwrócił również uwagę na konieczność prawnego uregulowania sytuacji seniorów. UOKiK (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej umowy deweloperskiej. W praktyce często niestety umowy rezerwacyjne proponowane są przez dewelopera (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego oraz zapewnienie przejrzystości umownego stosunku ubezpieczenia, sprzyjającej realizacji prawa konsumenta (...)

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego? Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Regulacje te - poprzez zapewnienie harmonijnego współistnienia (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

Jeśli zamierzasz podpisać umowę cywilnoprawną, to dowiedz się, czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło i czy będziesz musiał opłacać ubezpieczenia społeczne. Umowa zlecenia Jeśli ktoś wykonuje umowę zlecenia bądź umowę o świadczenie usług, to ZUS obejmiemy go ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.  Jako (...)

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

Przeczytaj, w jaki sposób może zakończyć się współpraca z pracownikiem i co wziąć pod uwagę, ustalając tryb rozwiązania umowy o pracę. Sprawdź, kiedy pracownik może odwołać się do sądu, a kiedy to pracodawca może mieć roszczenia względem pracownika. ##baner## Jak można zakończyć współpracę pracodawcy z pracownikiem? Zgodnie z obowiązującymi przepisami (...)

Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje prawo pracy?

Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje prawo pracy?

  Prawo pracy przewiduje następujące rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, na czas określony, na czas nieokreślony, na zastępstwo, z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej. Umowa na okres próbny Umowa na okres próbny ma na celu zapoznanie się przez pracodawcę (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji inwestycji. Treść oferty wiąże oferenta (składającego ofertę) i dlatego trzeba zwrócić (...)

Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej?

Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej?

  Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej? W prawie autorskim rozróżnia się dwa rodzaje praw. Mianowicie wyróżnia się osobiste prawa autorskie i majątkowe prawa autorskie. Zasadą jest, chyba że konkretny przepis stanowi inaczej, iż autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Nabywca może przenieść takie (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - opinia prawna

Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - opinia prawna

  Stan faktyczny Zamierzam podjąć pracę w pewnej firmie, której szef pozostawił mi do wyboru podstawę prawną podjęcia pracy. Chciałbym dowiedzieć się, czym różnią się od siebie umowa o pracę, umowa zlecenia i umowa o dzieło?   Opinia prawna Na czym polega umowa o pracę? Umowa o pracę jest szczególnego rodzaju umową, gdyż jej zawarcie powoduje nawiązanie (...)

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów. ##baner## Nowy obowiązek O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych (...)

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

Nawiązanie stosunku pracy Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i pracodawcy bez względu na podstawę zatrudnienia. Przed rozpoczęciem zatrudnienia pracodawca ma prawo zebrania określonych informacji i przedstawienia mu określonych dokumentów (kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe).  ##baner## Może (...)

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

  Prawo przewiduje różne sposoby rozwiązywania umów o pracę: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z (...)

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

1 lutego 2019 r. weszła w życie umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (ang. The Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership, tzw. Umowa EPA). Co reguluje umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (EPA)? Umowa EPA jest największym i najbardziej kompleksowym porozumieniem gospodarczym zawartym (...)

Kiedy moja umowa ubezpieczenia majątkowego może być nieważna bądź bezskuteczna?

Kiedy moja umowa ubezpieczenia majątkowego może być nieważna bądź bezskuteczna?

  W ściśle określonych sytuacjach zawarta umowa ubezpieczenia może okazać się umową nieważną. Niekiedy może także zawierać postanowienia, które nie wywołują żadnych skutków prawnych – będzie wówczas umową w całości bądź w części nieskuteczną. Nieważność bądź bezskuteczność umowy ubezpieczenia może być przykrą niespodzianką zarówno (...)

Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje Kodeks pracy? Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy, w brzmieniu obowiązującym od 22 lutego 2016 r., umowę o pracę zawiera się na okres próbny, (...)

Płatności między przedsiębiorcami

Płatności między przedsiębiorcami

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego Szef KAS przypomniał, że przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega rozwiązaniu z dniem, w którym nastąpił zgon jego posiadacza. Norma ta (...)

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Pojęcie leasingu operacyjnego w podatku dochodowym W praktyce umowa leasingu operacyjnego cieszy się większą popularnością niż leasing finansowy. Wynika to z dość przejrzystych procedur wzajemnych rozliczeń. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż w leasingu operacyjnym opłaty leasingowe stanowią z jednej strony przychód finansującego, zaś z drugiej koszt korzystającego. (...)

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Stan faktyczny Spółdzielnia mieszkaniowa posiada do sprzedaży mieszkanie własnościowe. Najpierw zaoferowała jego kupno swoim oczekującym członkom. Niebawem, jeśli nikt z nich nie zdecyduje się kupić, na mieszkanie zostanie ogłoszony przetarg otwarty. Jestem zainteresowany kupnem tego lokalu, jednocześnie moi znajomi jako członkowie spółdzielni dostali ofertę pierwokupu. Czy jest możliwe (...)

Umowa o dzieło - na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

Umowa o dzieło - na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

Na czym polega umowa o dzieło? Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny (np. namalowanie obrazu, zrobienie fotografii czy sporządzenie projektu technicznego). Jednak, mimo kontrowersji w (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozwiązanie umowy dożywocia

Rozwiązanie umowy dożywocia

Starsi małżonkowie umową dożywocia przeniosło ustawową współwłasność małżeńską zabudowanej nieruchomości na siostrzenicę żony. Po pewnym czasie mąż umarł, a żona wystąpiła przeciwko (...)

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Ja i Żona zawarliśmy Umowę Dożywocia z obcym starszym, samotnym panem (podopiecznym) rok temu. Nie utrzymywał kontaktów ze swoją rodziną (byli pokłóceni) ani z rodziną byłej żony. Nie miał (...)

Forma umowy dożywocia

Forma umowy dożywocia

Czy umowa dożywocia musi być zawarta w postaci aktu notarialnego, czy może być inna forma spisania takiej umowy? Jeżeli tak, to jaka? Zgodnie z artykułem 908 § 1 kodeksu cywilnego umowa dożywocia (...)

Skutki podatkowe umowy dożywocia

Skutki podatkowe umowy dożywocia

Matka chce zawrzeć z córką umowę dożywocia (własnościowy lokal mieszkalny w zamian z opiekę).Czy taka umowa rodzi skutki podatkowe dla stron (podatki od czynności cywilno-prawnych, dochodowe, (...)

Przekazanie mieszkania po śmierci

Przekazanie mieszkania po śmierci

Chciałem zapytać o możliwość przekazania mojej rodzinie mieszkania przez starszą osobę, która jest przyjacielem rodziny. Jest to starsza osoba, która nie wymaga opieki i jest samodzielna. Nie (...)

Nabycie nieruchomości obciążonej umową dożywocia

Nabycie nieruchomości obciążonej umową dożywocia

Człowiek kupuje nieruchomość, ale zostaje wpisane do księgi wieczystej tzw. dożywocie poprzednich właścicieli oraz prawo pierwokupu także przez byłych właścicieli. Czy może nowy właściciel (...)

Umowa dożywocia - definicja

Umowa dożywocia - definicja

Co to jest umowa dożywocia? Przez umowę o dożywocie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, nabywca zaś zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie (...)

Zniesienie współwłasności a umowa dożywocia

Zniesienie współwłasności a umowa dożywocia

Czy do zniesienia współwłasności nieruchomości obciążonej prawem dożywocia konieczna jest zgoda dożywotnika? W myśl art. 210 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać (...)

Zawarcie umowy dożywocia i wpis w KW

Zawarcie umowy dożywocia i wpis w KW

Czy ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego związanego z dożywotnim prawem do zamieszkiwania w lokalu osoby dokonującej darowizny jest zapisywane w księdze wieczystej? Czy takie ustanowienie ograniczonego (...)

Rozwiązanie umowy dożywocia

Rozwiązanie umowy dożywocia

Rodzice zawarli z dzieckiem umowę dożywocia na gospodarstwie rolnym. Aktualnie - stosunki pomiędzy nimi bardzo się pogorszyły. Dziecko nie zajmuje się rodzicami, krzyczy itp. Czy istnieje możliwość (...)

Zakup działki obciążonej prawem dożywocia

Zakup działki obciążonej prawem dożywocia

Mam zamiar kupić działkę która jest (była ) obciążona prawem dożywocia. Mam do wglądu księgę wieczystą w której wpisane jest kilka działek (ta którą chce kupić również) .Do księgi wieczystej (...)

Opłaty za media po podpisaniu umowy dożywocia

Opłaty za media po podpisaniu umowy dożywocia

Małżeństwo podarowało własny dom swojemu synowi, zachowując jedynie prawo do dożywotniego używania dwóch pokoi i kuchni. Obecnie stosunki rodzinne z synem bardzo się pogorszyły. Pomimo, że (...)

Podatek PCC u notariusza

Podatek PCC u notariusza

Moja mama chce przepisać mi w formie umowy dożywocia działkę wraz z domem, w którym obecnie mieszkamy. Wartość całej nieruchomości została wyceniona na 800 tysięcy. Z umową dożywocia związany (...)

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia

Na czym polega umowa dożywocia? Zgodnie z Kodeksem cywilnym: Art.908.§1.Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Kobiecie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (jej odrębny majątek). Planuje ona małżeństwo. Ma dorosłą córkę (zameldowaną w tym mieszkaniu, ale mieszkającą gdzie indziej). (...)

Umowa o dożywocie a spadek

Umowa o dożywocie a spadek

Planujemy podpisać umowę o dożywocie z samotną starszą panią, która jest od lat przyjacielem rodziny. Nie ma ona żadnych bliskich krewnych (ani męża, rodzeństwa czy dzieci), a z dalszymi krewnymi (...)

Darowizny doliczalne do spadku a umowa dożywocia

Darowizny doliczalne do spadku a umowa dożywocia

Czy nieruchomość będąca przedmiotem umowy dożywocia może być uznana za darowiznę w rozumieniu przepisów o zachowku? Przez darowiznę w rozumieniu art. 993 i nast. Kodeksu cywilnego należy rozumieć (...)

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia

Rodzice z dziećmi (pełnoletnimi) kupili wspólny dom składający się z dwóch mieszkań jako współwłasność. Po pewnym czasie rodzice dokonali zniesienia współwłasności domu aktem notarialnym (...)

Umowa dożywocia a zbycie nieruchomości

Umowa dożywocia a zbycie nieruchomości

Czy zbycie nieruchomości w której zamieszkuje osoba uprawniona z umowy dożywocia powoduje rozwiązanie takiej umowy? Zbycie nieruchomości, zarówno w przypadku umowy dożywocia jak i służebności (...)

Obowiązek opieki nad zbywcą nieruchomości

Obowiązek opieki nad zbywcą nieruchomości

Rok temu wraz z żoną kupiliśmy od znajomej (84 lata) zabudowaną nieruchomość składającą się z trzech działek. Mamy umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a w księdze wieczystej jesteśmy (...)

Umowa dożywocia a niewypłacalność dłużnika

Umowa dożywocia a niewypłacalność dłużnika

Dłużnik dokonał darowizny nieruchomości swojej córce w zamian za tzw. dożywocie, w/g mnie działanie to ma na celu utrudnienie mi egzekucji z w/w nieruchomości, gdyż powoduje znaczne obniżenie (...)

Umowa dożywocia - skutki

Umowa dożywocia - skutki

Jakie są konsekwencje podpisania pomiędzy mną a osobą trzecią umowy dożywocia dotyczącej mieszkania tej osoby oraz czy w przypadku jej śmierci mieszkanie będzie moją własnością tzn. czy będę (...)

Umowa dożywocia a obowiązek alimentacyjny

Umowa dożywocia a obowiązek alimentacyjny

W latach siedemdziesiątych moi dziadkowie przepisali mojemu ojcu gospodarstwo rolne łącznie z nieruchomościami, jeszcze był kawalerem. W zamian dziadkowie otrzymali prawo dożywocia. Trzy lata temu (...)

Zbycie nieruchomości obciążonej prawem dożywocia

Zbycie nieruchomości obciążonej prawem dożywocia

Czy prawo dożywocia lokatorów zamieszkujących nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży może być przyczyną lub przeszkodą prawną do odwołania sprzedaży nieruchomości? Czy jest to sprzeczne (...)

Prawo do zajmowania lokalu a umowa dożywocia

Prawo do zajmowania lokalu a umowa dożywocia

Ojciec przeniósł na mnie oraz na mojego męża na mocy umowy dożywocia zawartej w formie aktu notarialnego współwłasność 1/4 zabudowanej nieruchomości, w zamian za dożywotnie utrzymanie. (...)

Postanowienia umowne dot. wielkości świadczeń na rzecz dożywotnika

Postanowienia umowne dot. wielkości świadczeń na rzecz dożywotnika

Chciałbym się dowiedzieć czy w umowie dożywocia trzeba dokładnie oznaczyć wielkość świadczeń na rzecz dożywotnika? Umowa powinna dokładnie określać rodzaj i wielkość świadczeń, a w miarę (...)

Nabycie mieszkania obciążonego dożywociem

Nabycie mieszkania obciążonego dożywociem

Pani X otrzymała od swojej babci w 1999 r. darowiznę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W umowie darowizny, (w formie aktu notarialnego) obdarowana została zobowiązana (...)

Zachowek a umowa dożywocia

Zachowek a umowa dożywocia

Rodzice za swojego życia przepisali umową dożywocia cały majątek tylko na jedno z dzieci. Pozostało dwoje dzieci. Czy w takiej sytuacji pozostałej dwójce dzieci przysługuje prawo do zachowku? (...)

Służebność osobista mieszkania a umowa dożywocia

Służebność osobista mieszkania a umowa dożywocia

Czym różni się służebność mieszkania od umowy dożywocia? Służebność mieszkania należy odróżnić od praw wynikających z umowy dożywocia. W literaturze przyjmuje się, iż służebność (...)

Odwołanie darowizny.

Odwołanie darowizny.

Małżeństwo dwadzieścia lat temu podarowało gospodarstwo rolne swojemu kuzynowi. W akcie notarialnym zawarta została umowa dożywocia. Małżonkowie używali domu i działki. W ubiegłym roku zmarł (...)

FORUM PRAWNE

umowa dożywocia

umowa dożywocia Czy można oddać mieszkanie spółdzielcze za dożywocie? Przysługuje mi własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego. Czy mogę oddać go w zamian za dożywocie? Jakie formalności (...)

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie Witam. Moja Babcia wyraziła chęć przekazania mi swego 50m2 mieszkania w darowiźnie. Wobec powyższego najpierw należało owe mieszkanie wykupić od gminy, co też (...)

umowa dożywocia - sprzedaż domu

umowa dożywocia - sprzedaż domu Witam Posiadam nieruchomość (dom z kawałkiem działki), która dostałem na podstawie umowy dożywocia. Opłacam wszystkie świadczenia za ten dom, natomiast osoba (...)

róznica miedzy służebność a umowa dożywocia

róznica miedzy służebność a umowa dożywocia Witam czy jesli ktos w stanie mi o wyjaśnienie jaka jest różnica pomiędzy służebnością a umowa dożywocia?? potrzebuje konkretny przykład tzn. (...)

umowa dożywocia

umowa dożywocia Witam. Mam zamiar zawrzeć umowę dożywocia z synem, mam jeszcze córkę która już ma swoją rodzinę i kontakt ze mną jest niezbyt częsty. Czy jeżeli podpiszę umowę dożywocia (...)

Akt Notarialny a umowa dożywocia

Akt Notarialny a umowa dożywocia Witam was. Mam taki o to temat,rodzice mi przepisali dom z działką w formie darowizny parę lat temu,rodzice żyją. W akcie jest zapis schedy spadkowej (ale orientuję (...)

czy umowa dożywocia pozbawi mnie mieszkania przez zasiedzenie?

czy umowa dożywocia pozbawi mnie mieszkania przez zasiedzenie? czy umowa dożywocia pozbawi mnie mieszkania przez zasiedzenie? tak!!!1!!!! aloalo

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia Witajcie serdecznie. Moja prababcia lat 90, przepisuje na mnie mieszkanie na zasadzie umowy dożywocia. Tzn. w skrócie babcia se zyje w teoretycznie \"moim\" mieszkaniu. Babcia będzie (...)

umowa dożywocia

umowa dożywocia witam, mam takie pytanie co do osoby która ma umowę dożywocia w domu w którym mieszka też mój narzeczony, jak od strony prawnej wygląda własność domu dla takiej osoby? jest ona (...)

umowa dożywocia

umowa dożywocia Moja matka daje mi mieszkanie na umowę dożywocia. Mieszkanie jest odrębna ą własnością. Czy moja żona będzie musiała zapłacić zachowek moim dwom siostrą w razie moje śmierci? (...)

dziedziczenie a umowa dożywocia

dziedziczenie a umowa dożywocia Kilka miesięcy temu zmarł ojciec mojego dziecka. My nigdy nie bylismy małżeństwem. Jako że zmarły nie miał żony ani innych dzieci cały majątek przypadał mojemu (...)

Umowa dożywocia a spadek.

Umowa dożywocia a spadek. Witam, proszę o opinie. Sprawa wygląda następująco. W ramach umowy dożywocia dostałem mieszkanie po babci. Babcia ma 98 lat. W rodzinie mamy mały spięcia. Babcia umrze, (...)

W jakich przypadkach można oddać osobę starszą do domu opieki bez jej zgody?

W jakich przypadkach można oddać osobę starszą do domu opieki bez jej zgody? Moja krewna jest osobą starszą, wymagającą całodobowej opieki. Jest w pełni władz umysłowych, ale ma poważne problemy (...)

darowizna, zapis windykacyjny, umowa dożywocia-co lepsze?

darowizna, zapis windykacyjny, umowa dożywocia-co lepsze? Moi rodzice posiadają wspólnie: - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (pow. 72m2, obecna wartość ok. 216.000) oraz - działkę (...)

umowa dożywocia z ubezwłasnowolnionym a spadkobiercy

umowa dożywocia z ubezwłasnowolnionym a spadkobiercy Dzień dobry, Czy w czasie, kiedy opiekun prawny składa wniosek do sądu opiekuńczego o pozwolenie na zawarcie umowy dożywocia z całkowicie ubezwłasnowolnionym (...)

Przekazanie mieszkania - PIT.

Przekazanie mieszkania - PIT. Rodzice chcą mi przekazać mieszkanie. Na zasadzie umowy dożywocia. Mam pytanie czy będę zobowiązany płacić podatek PIT od tego? W takiej sytuacji jesteśmy zwolnieni (...)

Umowa dożywocia a zachówek

Umowa dożywocia a zachówek Witam. Mam takie pytanie. Teść w formnie darowizny chce przekazać na mojego męża dom wraz z działką a na mojego męża rodzeństwo pole, czy mimo tego siostry mogą (...)

Darowizna

Darowizna Witam. Sąsiadka w zamian za określana kwotę gotówki i warunek pochowania jej po śmierci chce na mnie przenieść nieruchomość. Jak ugryźć tematy gdyż nie jest to typowa umowa dożywocia (...)

Darowizna

Darowizna Witam Moja babcia chce przepisac darowizne z dozywotnia opieka lecz nie wiem czy moi wujkowie i beda sie starac o spadek z mieszkania Prosze o.pomoc? wyjściem jest umowa dożywocia lub darowizna (...)

jak wyrzucić lokatorów z meiszkania?

jak wyrzucić lokatorów z meiszkania? Kupiłem mieszkanie i byli właściciele nie chcą się z niego wyprowadzić. Co muszę zrobić aby zmusić ich do tego? Czy będę musiał czekać miesiącami aż (...)

Porady prawne