Umowa na okres próbny przekraczający 3 miesiące

Pytanie:

Pracodawca zawarł ze mną umowę o pracę na okres próbny - 6 miesięcy. Po upływie czterech miesięcy dowiedziałem się, że umowę na okres próbny można zawrzeć na okres co najwyżej na 3 miesięcy. Czym skutkuje zawarcie umowy na okres próbny na czas powyżej trzech miesięcy. Czy obowiązują mnie i pracodawcę prawa wynikające z kodeksu pracy dotyczące pracy na czas próbny, np. sposób rozwiązania umowy, okres wypowiedzenia (który w tym przypadku nie jest przewidziany). Czy umowa zawarta przeze mnie jest ważna?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa na okres próbny przekraczający 3 miesiące

Rzeczywiście, umowa o pracę na okres próbny może zostać zawarta maksymalnie na okres 3 miesięcy. Jeżeli umowa taka zawarta została na okres 6 miesięcy, należy oceniać ją stosownie do poszczególnych jej postanowień. Jeżeli z umowy wyraźnie wynika próbny charakter takiej umowy, umowa zawarta na okres próbny na 6 miesiecy, bedzie umową nieważną na mocy art. 18 § 2 kodeksu pracy, który stanowi, że postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. W związku z tym umowa taka uznana za nieważną może być traktowana jako umowa zawarta na 3 miesięczny okres próbny. W tym przypadku aktualne pozostają postanowienia kodeksu pracy dotyczące umowy na okres próbny. Jeżeli jednak z umowy tej nie wynika definitywnie jej próbny charakter, umowa taka powinna być traktowana jako umowa zawarta na określony czas, tj. na okres 6 miesięcy. W tym przypadku pracodawcę i pracownika obowiązują przepisy kodeksu pracy dotyczące umów zawartych na czas określony. Wszystko zależy więc od postanowień umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: