Umowa o płacenie alimentów

Pytanie:

Czy można zawrzeć umowę dotyczącą alimentów na rzecz małoletnich dzieci u notariusza? Jaka jest jej skuteczność prawna?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa o płacenie alimentów

Rodzice względem swoich dzieci mają obowiązek alimentacyjny. Obowiązek ten jest narzucony ustawowo, a skoro tak, tak nie ma potrzeby - jest to niecelowe - by zawierać umowę, która miałaby dotyczyć alimentów na dzieci. Nie jest to bowiem kwestia dobrowolnego zobowiązania się do czegoś (a taki jest sens zawierania umów), ale obowiązek wynikający z rodzicielstwa. Jeżeli rodzic chce dobrowolnie łożyć na dzieci, bez konieczności wymuszania tego obowiązku na nim przez sąd, to aby określić kwotę alimnetów w sposób bardzij sformalizowany, wystarczającym będzie złożenie w formie pisemnej oświadczenie w tej mierze z podaniem go do wiadomośći osobie, pod czyjej opieką pozostają dzieci oraz samym dzieciom (jeżeli są w stanie rozeznać się w sytuacji).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne