Umowa o prowadzenie oddziału

Pytanie:

Jesteśmy spółką z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, prowadzącą działalność handlową. Chcemy otworzyć oddział w innym mieście. Posiadamy tam wyposażony lokal i firmę, która chciałaby poprowadzić ten oddział. Jaki rodzaj umowy należałoby podpisać z taką firmą? Nasze wymagania to: 1. działalność prowadzona jest w naszym lokalu, 2. firma sprzedaje towary z naszych magazynów, w naszym imieniu i na naszą rzecz. Jak zawrzeć umowę na prowadzenie tego rodzaju działalności?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.5.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa o prowadzenie oddziału

Nie jest możliwe zawarcie umowy na prowadzenie oddziału spółki przez inną firmę. Prowadzenie bowiem takiej działalności przez tą firmę będzie wykonywaniem działalności we własnym imieniu. Aby osiągnąć zamierzony, cel spółka może zatrudnić odpowiednie osoby na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), które to umowy określą obowiązki tych osób. Możliwe jest także zawarcie umowy franchisingu. Pamiętać jednak należy, że na podstawie umowy franchisingu, franchisingodawca udziela zgody franchisingobiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek w ramach danej sieci i posługiwania się firmą, znakiem lub oznaczeniem udzielającego pozwolenie, za odpowiednim wynagrodzeniem dla udzielającego pozwolenie (franchisingodawcy). W związku z tym nie będzie to już oddział macierzystej spółki, lecz zupełnie inna firma.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne