Umowa zlecenie a zakaz konkurencji

Pytanie:

Czy pracodawca zatrudniający pracowników na umowę zlecenie, ma prawo żądać podpisania klauzuli o zakazie konkurencji? Jeśli tak, to czy zakaz ten może rozciągać się na okres dłuższy niż czas określony na realizację zlecenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenie a zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji regulowana przepisami kodeksu pracy przewidziana została dla osób pozostających w stosunku pracy. Dlatego też należy stwierdzić, iż osoby związane ze swoim "pracodawcą", a ściślej biorąc zleceniodawcą nie mogą być stronami umowy o zakazie konkurencji, gdyż nie posiadają statusu pracowników. Generalnie przyjmuje się bowiem, iż powstrzymanie się pracownika od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy, jeżeli zostało przewidziane w umowie jest obowiązkiem pracowniczym. Skoro dana osoba związana jest umową cywilnoprawną, jaką jest umowa zlecenie, to nie może być tu mowy o obowiązku pracowniczym. Z zasady swobody umów, obowiązującej w polskim prawie cywilnym wynika możliwość zawarcia umowy praktycznie dowolnej treści (byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego), dlatego jeśli klauzula zakazu konkurencji nie sprzeciwia się naturze zawieranego stosunku zlecenia, to możliwe jest jej zawarcie w umowie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne