Upadłość a egzekucja wobec poręczyciela

Pytanie:

Czy postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko poręczycielom upadłego ulega zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości i czy zostanie ono umorzone po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości (w sytuacji, w której wierzyciel zgłosił swoją wierzytelność do masy upadłości)?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Upadłość a egzekucja wobec poręczyciela

Zgodnie z art. 63 prawa upadłościowego postępowanie egzekucyjne, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości przeciwko upadłemu w poszukiwaniu jego długu osobistego, będzie zawieszone z datą ogłoszeniem upadłości. Będzie ono umorzone z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Nie dotyczy to więc osób będących poręczycielami upadłego, ale samego upadłego. W związku z tym tylko i wyłącznie postępowanie egzekucyjne (sądowe i administracyjne) prowadzone przeciwko masie upadłości (bez względu na rodzaj wierzytelności), a nie przeciwko majątkowi poręczyciela, ulegnie zawieszeniu z chwilą ogłoszenia upadłości, a umorzeniu z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne