Upoważnienie do podpisywania faktur

Pytanie:

Czy małżonek lub inna osoba prowadząca działalność gospodarczą może upoważnić drugiego małżonka lub inną osobę trzecią, nie będącą z nim w stosunku pracy, do podpisywania faktur VAT w imieniu firmy?I czy takie ewentualne upoważnienie musi mieć zachowaną jakąś szczególną formę?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Upoważnienie do podpisywania faktur

Odpowiedź na pytanie należy rozpocząć od wyjaśnienia, iż od 1 maja 2004 r. przepisy nie wymagają podpisywania faktur. Tym niemniej podpisywanie faktur jest nadal powszechnie przyjęte w praktyce obrotu gospodarczego. W związku z powyższym należy wskazać, iż upoważnienie do podpisywania faktur jest jak najbardziej możliwe. Jednocześnie podkreślić należy, iż zarówno z cywilistycznego, jak i z podatkowego punktu widzenia nie ma znaczenia kogo podatnik upoważni do podpisywania faktur. Upoważnienie do podpisywania faktur należy uznać za pełnomocnictwo do wykonywania konkretnych czynności. Aczkolwiek przepisy Kodeksu cywilnego nie wymagają w tym wypadku szczególnej formy, udzielenie takiego pełnomocnictwa powinno być dla celów dowodowych udzielone w formie pisemnej (bez jakiejkolwiek szczególnej formy).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne