Urlop szkoleniowy studiującego pracownika

Pytanie:

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi na przygotowanie się do obrony pracy magisterskiej ? Czy jest to urlop bezpłatny ?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.1.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urlop szkoleniowy studiującego pracownika

Pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania zakładu pracy, przysługują urlop szkoleniowy i zwolnienia z części dnia pracy, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu szkoleniowego w każdym roku studiów w szkole wyższej, przeznaczonego na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, wynosi dla pracownika skierowanego: 1) na studia wieczorowe - 21 dni roboczych, 2) na studia zaoczne - 28 dni roboczych. W ostatnim roku studiów pracownikowi skierowanemu przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego). Jeżeli jednak pracownik nie podjął nauki na podstawie skierowania zakładu pracy, może w celu przygotowania się do obrony pracy magisterskiej wykorzystać urlop wypoczynkowy lub też urlop bezpłatny, którego udzieli mu pracodawca. Udzielenie urlopu bezpłatnego takiemu pracownikowi ( okres tego urlopu wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z Kodeksu pracy) i ewentualne pokrycie kosztów jego nauki, jest zależne tylko od woli pracodawcy i nie jest jego obowiązkiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: