Urlop uzupełniający

Pytanie:

"Jezeli 10 lat pracy (uprawniające do pełnego wymiaru 26 dni urlopu) upływa 30 września danego roku kalendarzowego, to czy prawidłowo wyliczony został wymiar urlopu wypoczynkowego w danym roku: 9/12*20=15 3/12*26=6,5 to urlop należny w danym roku kalendarzowym wynosi 22 dni ?"

Odpowiedź prawnika: Urlop uzupełniający

Jeżeli pracownik nabył w ciągu roku kalendarzowego prawo do urlopu w większym wymiarze, przysługuje mu urlop uzupełniający. Urlop uzupełniający to dni, stanowiące róznicę pomiędzy wymiarem urlopu w wiekszym wymiarze, a już wykorzystanymi dniami urlopu w tym roku kalendarzowym wynikajacymi z dotychczasowego wymiaru urlopu. Jeżeli np. przysługiwało Panu/i 20 dni urlopu w roku kalendarzowym i nie wykorzystał Pan/i w tym roku jeszcze żadnego dnia, z chwilą nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni, przysługuje Panu/i 26 dni urlopu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika