Urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym

Pytanie:

W styczniu kończy mi się okres urlopu macierzyńskiego. Czy przed wykorzystaniem urlopu wychowawczego mogę prosić pracodawcę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego, zaległego - należnego mi w tym roku kalendarzowym, czy też ten urlop mogę wykorzystać dopiero po powrocie do pracy, czyli po urlopie wychowawczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym

Nie ma żadnych przeszkód do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego po okresie urlopu macierzyńskiego, a następnie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego. Zwrócić należy jednak uwagę, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca zastosuje zasadę proporcjonalności w określeniu wymiaru urlopu po powrocie pracownicy z urlopu wychowawczego. Zasadę proporcjonalności stosuje się bowiem odpowiednio do pracownika powracającego w ciągu roku kalendarzowego do pracy u dotychczasowego pracodawcy, po trwającym co najmniej jeden miesiąc urlopie bezpłatnym lub innym okresie niewykonywania pracy, w ciągu którego pracownik nie nabywa prawa do urlopu. Jeżeli urlop wychowawczy przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar tego urlopu ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed ich rozpoczęciem pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu wyższym wymiarze.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: