Urządzenie trwale z gruntem związane

Pytanie:

Kodeks cywilny stanowi, że \" do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.\" Jak należy w tym przypadku rozumieć termin \" urządzenia trwale z gruntem związane \" ?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urządzenie trwale z gruntem związane

Pojęcie trwałego związania było przedmiotem rozważań doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. Jak wskazuje Stanisław Rudnicki, pojęcie „trwałe związanie" jest kwestią faktu - decyduje o nim struktura techniczna budynku i jego przeznaczenie. W orzecznictwie wyjaśniono już dawno, że dom drewniany, niezależnie od tego, czy jest postawiony na podwalinach czy na podmurówce, stanowi zawsze część składową nieruchomości (tak SN w orz. z 23 lipca 1963 r., III CR 137/63, Lexpolonica nr 315241, OSNCP 7-8/64, poz. 156). W każdym razie należy uznać, że kryterium trwałego związania z gruntem nie odpowiadają tymczasowe obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 5 pr.
Porady prawne
bud. Są to obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy i obiekty kontenerowe. Wątpliwości mogą powstać co do wolno stojących garaży. I w tym wypadku jednak decyduje konstrukcja garażu i sposób związania go z gruntem, od czego zależy, czy w razie odłączenia od gruntu może być przeniesiony na inne miejsce bez uszkodzenia jego elementów; garaż blaszany albo składany z gotowych elementów
(rozbieralny) z reguły będzie rzeczą ruchomą ( tak S. Rudnicki w: Dmowski Stanisław, Rudnicki Stanisław Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 556 ).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne