Usługi w zakresie oprogramowania

Pytanie:

"Nasza firma ma w dokumentach rejestrowych określony przedmiot działalności następującymi pozycjami PKWiU: 51.70, 52.48, 72.10, 72.20. Czy w momencie, gdy sprzedamy klientowi oprogramowanie (jako dystrybutor), to czy możemy zgodnie z naszym przedmiotem działalności szkolić tego klienta z obsługi tego oprogramowania? Jeśli tak, to prosiłabym o wskazanie podstaw prawnych lub odpowiedniego podpunktu wskazanych pozycji PKWiU. "

Odpowiedź prawnika: Usługi w zakresie oprogramowania

Kategoria 72.20 obejmuje usługi w zakresie oprogramowania. Wydaje się, iż szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania mieści się pod pozycją 72.20.35 PKWiU (Usługi profesjonalne w zakresie oprogramowania, pozostałe). W związku z tym dopuszczalne jest prowadzenie takiego szkolenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika