Uzupełnienie świadectwa pracy

Pytanie:

Pracownik nie pracuje u mnie od czerwca 2003 roku. Pracował do 30.06.2003 r. Dzisiaj przesłał pismo do zakładu z prośbą o uzupełnienie świadectwa pracy, które nie jest kompletne zdaniem ZUS . Pracownik stara się o emeryturę. Pracodawca uzupełni świadectwo pracy i prześle je na wskazany adres byłego pracownika. Błędne pierwsze świadectwo pracy wyrzucam. Z jaką datą powinienem wystawić poprawione świadectwo pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uzupełnienie świadectwa pracy

Pracodawca ma obowiązek w wydanym pracownikowi świadectwie pracy zamieścić datę jego wystawienia. Jeżeli sprostowanie świadectwa pracy nie następuje poprzez dokonanie zmian na wydanym świadectwie pracy bądź przez uzupełnienie treści wydanego świadectwa pracy, ale poprzez wydanie nowego świadectwa pracy, powinna zostać na nim umieszczona data rzeczywistego sporządzenia świadectwa pracy (tego świadectwa, a nie pierwotnie błędnie wystawionego świadectwa pracy). W związku z powyższym na świadectwie pracy powinna zostać umieszczona aktualna data jego wystawienia. Data umieszczona na świadectwie pracy jest datą sporządzenia tego dokumentu i nie musi odpowiadać dacie wygaśnięcia stosunku pracy.

Porady prawne

W przypadku sprostowania wydanego świadectwa pracy, pracodawca ma obowiązek zniszczyć wszystkie poprzednio wydane świadectwa pracy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne