Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

Pytanie:

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera we wzorze opublikowanej na Państwa stronie e-prawnik adres sądu Okręgowego. Czy to jest właściwe bowiem spółka była rejestrowna w sądzie rejonowym - od czego zależy właściwość sądu w takich sprawach? Uchwała np. została podjęta w sprawie zmian w radzie nadzorczej, której nie ujawniono w KRS, a więc formalnie rada taka nie istnieje i taką uchwałę chciałbym zaskarżyć. Protest w protokole i głosowanie przeciw nastąpiło.

Masz inne pytanie do prawnika?

9.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

Właściwość sądu zostałą z góry ustalona w sprawach gospodarczych. Właściwość sąu okręgowego wynika z treści art. 479[3] kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż sprawy gospodarcze, w tym rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, [*należą do właściwości sądów okręgowych*], z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych lub sądu antymonopolowego. Do właściwości sądów rejonowych natomiast należą sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza stu tysięcy złotych, w tym sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także inne, przekazane tym sądom przez odrębne przepisy.

 Sprawami gospodarczymi, w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, a także 1) ze stosunku spółki, 2) przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku, 3) należące do właściwości sądów na podstawie przepisów o ochronie konkurencji, Prawa energetycznego, Prawa telekomunikacyjnego, Prawa pocztowego oraz przepisów o transporcie kolejowym, 4) przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień umownych za niedozwolone.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: