Wliczenie podróży do czasu pracy

Pytanie:

Jeżeli charakter pracy handlowca wymaga wyjazdów samochodem służbowym i w trakcie tych wyjazdów handlowiec kieruje tym samochodem, to czy czas podróży wlicza się do czasu pracy, jeżeli tak, to czy jest to praca w godzinach nadliczbowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wliczenie podróży do czasu pracy

Czy daną pracę można zakwalifikować jako pracę w godzinach nadliczbowych należy, to odnieść do obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy. Pracą bowiem w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

W czasie podróży służbowej pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Kodeks pracy stanowi, że czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zatem czas podróży wlicza się do czasu pracy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne