Wniosek o wykreślenie hipoteki

Pytanie:

W nawiązaniu do pytania dotyczącego sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadościowym chciałbym doprecyzować, czy w takim razie wykreślenie wpisu hipoteki w księdze wieczystej na podstawie samej umowy sprzedaży nastąpi przez sąd automatycznie, czy jeszcze trzeba się zwrócić z jakimś wnioskiem? Jeśli tak, jakim? Mniemam, że sąd posiada wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.1.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wniosek o wykreślenie hipoteki

W omawianym przypadku na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wystąpienia do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o wpis jego osoby jako właściciela w dziale II księgi wieczystej oraz wykreślenie wzmianki o toczącym się postępowaniu upadlościowym w dziale III oraz wykreślenie hipoteki w dziale IV. Jeżeli określony sąd prowadzi księgi wieczyste w systemie informatycznym, nabywca winien złożyć wniosek na urzędowym formularzu dostępnym w sądzie lub na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. W przeciwnym razie wystarczy wniosek w zwykłej formie pisemnej. Winien on określać numer księgi wieczystej dla określonej nieruchomości oraz żądanie, o którym mowa wyżej. Wnioskodawca winien dołączyć do wniosku odpis umowy sprzedaży nieruchomości sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Należy jednak zastrzec, że może zdarzyć się tak, że złożeniem wniosku do sądu wieczystoksięgowego zajmie się sam notariusz i będzie to sformułowane w treści aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. W zależności zatem od konkretnych okoliczności konieczna będzie aktywność nabywcy nieruchomości albo wszelkich formalności dopełni w jego imieniu notariusz.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Jak odnaleźć numer księgi wieczystej?

11.7.2021 przez: cmarzena

Podpisy u notariusza

26.4.2019 przez: -

Pomyłka w Księdze Wieczystej

30.12.2018 przez: draconus

Księga wieczysta - dział II

29.8.2018 przez: tommmmmm