Współczynnik urlopowy

Pytanie:

Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Wolnym dniem od pracy dla pracownika jest wtorek. Pozostałe dni ( poniedziałek, środa, czwartek, piątek i sobota ) są dniami pracy dla tego pracownika. Na koniec lutego pracownikowi kończy się umowa o pracę i pozostanie kilka dni urlopu wypoczynkowego, którego nie będzie mógł wykorzystać w naturze. Wypłacę ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy współczynnik urlopowy za rok 2007 w opisanej sytuacji jest obowiązujący w roku 2008, czy muszę wyliczyć pracownikowi na nowo współczynnik?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.2.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Współczynnik urlopowy

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika jednoznacznie, czy urlop wypoczynkowy, za który ma zostać pracownikowi wypłacony ekwiwalent pieniężny to tegoroczny urlop, czy zaległy urlop za poprzedni rok kalendarzowy. Jeżeli ekwiwalent dotyczy urlopu nabytego przez pracownika w bieżącym roku, należy wyliczyć ekwiwalent na podstawie współczynnika urlopowego za rok 2008. Jeśli natomiast ekwiwalent ma zostać wypłacony za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nabyty w poprzednim roku kalendarzowym, należy stosować współczynnik urlopowy za 2007 r.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne