Wydatki na kawę, herbatę i wodę a koszty

Pytanie:

"Nasza firma jest instytucją szkoleniową - PKD 80.42. Prowadzimy kursy wizażu i stylizacji. Kursy trwają od 14 godzin do 65 godzin (2 dni do 3 tygodni). Kursantki częstujemy w trakcie zajęć kawą, herbatą, wodą. Czy możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na kawę, herbatę, wodę, którą wypijają uczennice podczas kursów?"

Odpowiedź prawnika: Wydatki na kawę, herbatę i wodę a koszty

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wydatki, na kawę, herbatę, wodę, którą wypijają uczennice podczas odpłatnych kursów, można uznać za ponoszone w celu uzyskania przychodu. Zapewnienie klientkom kawy, herbaty, wody bez wątpienia wpływa na ich zadowolenie z poziomu świadczonych usług i ma wpływ na decyzję o ponownym z nich skorzystaniu.

Niestety pewną wątpliwość budzi art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że wydatki na zakup żywności oraz napojów nie są kosztem uzyskania przychodu jedynie wtedy, gdy stanowią koszt reprezentacji. W przepisach podatkowych brak jest jednak pojęcia reprezentacji. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 26 września 2000 r. (sygn. III SA 1994/99) reprezentacja jest to okazałość, wystawność, a w przypadku firmy dobre jej reprezentowanie, które może polegać na wystroju firmy, interesującym logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów.

Zapewnienie klientkom możliwości wypicia kawy, herbaty czy wody trudno uznać za wydatek reprezentacyjny. Przy świadczeniu usług szkoleniowych stanowi to raczej normę świadczonych usług. Niestety zdarza się również, że organy podatkowe prezentują bardziej restrykcyjne stanowisko, uznając, iż wydatki poniesione na zakup kawy, herbaty, napojów chłodzących, orzeszków, ciasteczek, paluszków, mleczka i cukru, przeznaczonych na poczęstunek dla kontrahentów stanowią koszty reprezentacji niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów (tak: decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z 30 lipca 2007 r., sygn. nr PBP/4218-005-5/07).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika