Wydzierżawienie nieruchomości od gminy

Pytanie:

"Byłem zainteresowany lokalem do wydzierżawienia, którego właścicielem jest dom kultury a on podlega ściśle pod miasto. Czy są jakieś regulacje prawne, które regulują gospodarkę lokalami np. ustawa o samorządzie czy też mogą wynajmować lokale bez żadnej procedury?"

Odpowiedź prawnika: Wydzierżawienie nieruchomości od gminy

Ograniczenia w rozporządzaniu składnikiem mienia gminy wprowadza ustawa o gospodarce nieruchomościami. Dotyczą one jednak sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. Natomiast w odniesieniu do dzierżawy lokalu, nie jest wymagana żadna procedura.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika