Wyjątki w koncesji na alkohol

Pytanie:

Jakie są warunki i koszty uzyskania koncesji w przypadku zaopatrywania statkow, pociagow i samolotów?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyjątki w koncesji na alkohol

Warunki i koszty uzyskania zezwolenia w przypadku zaopatrywania statków, pociągów i samolotów cywilnych w przypadku sprzedaży hurtowej przedstawiają się następująco:

  • obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki
  • obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy

Wzór wniosku jest określony według załącznika do rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. „w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.”

Porady prawne

Zezwolenia, o których mowa wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:

  1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,  
  2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,  
  3. o zawartości powyżej 18% alkoholu.  

Zezwolenia na obrót hurtowy wydaje się na czas oznaczony:

  • napojami alkoholowymi, o których mowa w pkt 1 i 2 - nie dłuższy niż 2 lata,  
  • napojami alkoholowymi, o których mowa w pkt 3 - nie dłuższy niż rok.  

Dla zezwoleń, o których mowa pkt 3, określa się limit. Maksymalny limit dla przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty określa się w wysokości 2 tys. litrów 100% alkoholu rocznie.

Opłaty za wydanie zezwoleń i opłaty roczne

Opłaty za wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1 i 2, ustala się w wysokości 4 000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł. W następnych latach opłata to 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł. Opłatę za wydanie zezwolenia, na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu, dla przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty, ustala się stosownie do deklarowanego obrotu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne