Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Pytanie:

"Czy są konkretne stawki za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po spłaceniu kredytu i od czego one zależą? "

Odpowiedź prawnika: Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Według regulacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych, pobiera się dziesiątą część wpisu stosunkowego od wniosku o wpis hipoteki kaucyjnej, hipoteki umownej, hipoteki umownej łącznej lub hipoteki przymusowej. Natomiast od wniosku o wykreślenie praw, od których należy się wpis stosunkowy lub stały pobiera się połowę wpisu jaki uiszcza się od wpisu tych praw.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika