Wykreślenie hipoteki

Pytanie:

1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych wniosku - podanie kwoty równowartości w złotówkach kwot hipotek podlegających wykreśleniu. Z jakiego dnia powinnam wziąć kurs do przeliczenie wartości przedmiotu zadania? Czy powinnam uiścić opłatę od pisma, w którym dokonam uzupełnienia braków?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykreślenie hipoteki

Od wniosku o wpis hipoteki kaucyjnej, hipoteki umownej, hipoteki umownej łącznej lub przymusowej pobiera się dziesiątą część wpisu stosunkowego. Od wniosku o wykreślenie hipoteki pobiera się natomiast połowę tek kwoty. Wpis pobiera się odrębnie od wniosku o wpis i wykreślenie każdego poszczególnego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej. Do ustalenia wysokości tego wpisu konieczne jest przeliczenie wysokości hipoteki na polską walutę według bieżącego kursy (z dnia wniosku).

Nie uiszcza się osobnej opłaty od pisma uzupełniającego braki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne