Wyłączenie wspólnika od udziału w zyskach

Pytanie:

Czy można być wspólnikiem spółki jawnej i określić sobie 0 udział w zyskach oraz 0 udział w stratach? Spółka ma wtedy wielu wspólników którzy podejmują decyzję i posiadają własność majątku ale niektórzy nie uczestniczą w zyskach (np ojciec)?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie wspólnika od udziału w zyskach

Kwestie dotyczące udziału wspólnika spółki jawnej w zyskach i stratach są uregulowane w art. 51 ksh. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Umowa spółki może jednak w inny sposób określić udział wspólnika w zyskach i stratach spółki. Zgodnie z § 3 art. 51, umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.

Na gruncie postanowień tego artykułu istnieje spór w doktrynie dotyczący kwestii, czy wspólnik może być zwolniony w całości od uczestnictwa w zyskach jak również w całości od uczestnictwa w stratach. Doktryna zgadza się z poglądem, że na pewno nie jest dozwolone postanowienie, które stanowiłoby, że wspólnik nie uczestniczy w zyskach, a natomiast uczestniczy w stratach. Kwestie sporną stanowi jednak możliwość całkowitego wyłączenia wspólnika od zysków i udziałów w stratach, ze względu na zapis § 3, który mówi jedynie o możliwości całkowitego wyłączenia wspólnika od udziału w stratach, a nie mówi o możliwości całkowitego wyłączenia z uczestnictwa w zysku. Przedstawiciele doktryny, którzy twierdzą, że nie jest dopuszczalne takie rozwiązanie, podkreślają również, że wyłączenie wspólnika od uczestnictwa w zysku spółki jest niezgodne z naturą spółki osobowej. Natomiast osoby dopuszczające to rozwiązanie, podkreślają, że art. 51 w zw. z art. 37 § 1 ma dyspozytywny charakter  oraz że wspólnikowi, który się na to dobrowolnie zgodził nie dzieje się krzywda. 

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne