Wymiar zwolnienia od pracy działcza związkowego

Pytanie:

Art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych określa prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla przedstawicieli zakładowej organizacji związkowej. Na początku kadencji nasza organizacja zrzeszała 110 pracowników. Przewodniczący miał 110 godzin zwolnień do prac związkowych. Po pół roku, na skutek redukcji etatów i emerytur, mieliśmy 90 członków. Po roku zwiększyliśmy liczebność do 105 członków. Czy pracodawca powinien korygować ilość godzin zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla przewodniczącego na podstawie przedstawionego przez nas kwartalnego zestawienia ilości członków? Jeżeli tak, to automatycznie czy na wniosek organizacji związkowej? Jeżeli nie, to czy ilość godzin będzie z początku kadencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.3.2011

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymiar zwolnienia od pracy działcza związkowego

Zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych, prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje częściowo jednemu pracownikowi w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków zatrudnionych w zakładzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150. Zgodnie z poglądami wyrażanymi w doktrynie, w przypadku zmiany liczby członków zakładowej organizacji związkowej, jej organ statutowy, jakim jest zarząd, powinien poinformować pracodawcę o takiej zmianie. Zważywszy, że wymiar zwolnienia jest uzależniony od liczby członków, to pracodawca powinien go zwiększyć, gdy liczba członków wzrosła, albo odpowiednio zmniejszyć, w razie zmniejszenia się liczby członków organizacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

praca na etacie a prowadzenie praktyk

5.5.2014 przez: Ada_82

umowe zespołu muzycznego

12.11.2012 przez: mateuszck23

prawo do odprawy

5.1.2010 przez: urszula100

podpisanie za kogoś

27.9.2009 przez: gosiabik