Wynagrodzenie członków rady nadzorczej

Pytanie:

Członkowie rady nadzorczej w spółce akcyjnej powinni według statutu otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w wysokości średnej krajowej wypłacane raz na pół roku. Czy to jest to samo, co dieta dla członków rady nadzorczej? Co w przypadku, jeśli spółka zapomniała wypłacać powyższe wynagrodzenie? Co dzieje się w przypadku, gdy spółka wypłaciła "wynagrodzenie", natomiast po czasie okazało się, że członek rady nadzorczej jest bezpośrednio podległy prezesowi zarządu? Czy w związku z tym za okres przeszły powinien on zwrócić "wynagrodzenie" - dietę? Po jakim czasie przedawniłby się ewentualny zwrot, jeśli członek rady nadzorczej (od 5 lat) był bezpośrednio podległym pracownikiem prezesa zarządu od 5 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie członków rady nadzorczej

Wedle treści art. 392 kodeksu spółek handlowych, członkom rady nadzorczej spółki akcyjnej może przysługiwać wynagrodzenie, o ile przewiduje to przepis szczególny lub - tak jak w pytaniu - statut spółki. Nadto, niezależnie od wynagrodzenia, członkowi rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady, co w praktyce nazywane jest dietą. Do kosztów tych należą np. wydatki poniesione w związku z przybyciem na posiedzenie rady, koszty korespondencji, diety, koszty noclegów. Skoro - co należy wyraźnie zaakcentować - statut przyznaje członkom rady nadzorczej prawo do wynagrodzenia, niewywiązanie się z tego obowiązku przez spółkę skutkuje odpowiedzialnością tejże z tytułu naruszenia postanowień statutu. Członkowi rady nadzorczej służy prawo żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami statutu spółki. Wynagrodzenia nie należy utożsamiać z dietami dla członków rady. Należy też uznać, iż wynagrodzenie przysługuje jedynie osobom, które wchodzą w skład rady nadzorczej na zasadach przewidzianych w ustawie i statucie. Gdyby jednak zdarzyło się, iż określona osoba otrzyma wynagrodzenie nienależnie, obowiązek zwrotu przedawni się na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym, czyli z upływem 10 lat.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne