Wynagrodzenie nauczyciela

Pytanie:

W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego w godzinach pracy etatowej i w godzinach ponadwymiarowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie nauczyciela

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

  • wynagrodzenia zasadniczego,

  • dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;

  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

  • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego.

Wysokość wynagrodzenia jest różna, w zależności od rejonu kraju, jednakże ministerstwo edukacji narodowej wydaje rozporządzenia, w których określa minimalne stawki wynagrodzenia. Na podstawie takiego rozporządzenia, minimalne wynagrodzenie zasadnicze za pracę w godzinach etatowych dla nauczyciela kontraktowego, posiadającego:

Porady prawne
  • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, wynosi 1278 złotych, 

  • tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym - 1097 złotych, 

  • tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych - 947 złotych 

  • pozostałe kwalifikacje - 788 złotych.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, określa je organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne