Wynagrodzenie według ustawy "kominowej"

Pytanie:

Członkowie zarządu spółki akcyjnej są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako dyrektor i z-ca. Otrzymują 2 - składnikowe wynagrodzenie miesięczne : wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za pełnienie funcji członków zarządu. Ogółem wynagrodzenie miesięczne nie przekracza limitu określonego w ustawie. Czy wyżej opisane 2 - składnikowe wynagrodzenie miesięczne jest zgodne z ustawą?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie według ustawy "kominowej"

Ustawa z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zwana ustawą kominową ustala jedynie górną granicę wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków zarządu, bez odniesienia do składników tego wynagrodzenia innych niż prawo do nagrody rocznej oraz świadczeń w ustawie wymienionych. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek hadlowych z samego sprawowania funkcji w zarządzie nie wynika prawo do wynagrodzenia. Jednakże wynagrodzenie może być przyznane członkowi zarządu na podstawie zawartej z nim umowy o pracę lub cywilnoprawnej. Wynagrodzenie może być przyznane członkowi zarządu również z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie. Tak więc opisane w pytaniu dwuskładnikowe wynagrodzenie jest zgodne z przepisami prawa, pamiętać należy jednak, aby kwota tego wynagrodzenia nie była wyższa niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wyłączność PKD dla Spółek Akcyjnych

27.11.2015 przez: piotrtomaszewski

Udziały firmy

16.7.2015 przez: agnieszka.strozynska

Kazus - prawo gospodarcze

11.3.2011 przez: eha22