Wypowiedzenie umowy e-mailem a forma pisemna

Pytanie:

Złożyłem wypowiedzenie umowy po przez e-mail, jednakże druga strona umowy nie uznała ważności tego wypowiedzenia, ponieważ nie było to w formie pisemnej. Czy ma ona rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy e-mailem a forma pisemna

27.4.2011

Z art. 78 Kodeksu cywilnego, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Przy czym, oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Zwyczajnie wysłany e-mail (nieopatrzony podpisem elektronicznym) lub wiadomość tekstowa wysłana przez telefon komórkowy, nie stanowi formy pisemnej. Zatem złożenie oświadczenia w takich formach nie stanowi skutecznego wypowiedzenia umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?