Wystawienie faktury na innego nabywcę

Pytanie:

Wystawca, producent towaru, bez wiedzy i wbrew woli kupującego, wpisał w fakturze jako nabywcę złego kupującego, który ją pokwitował, odebrał i nadal ją posiada. Faktura ta była wystawiona w 2000 r. Czy teraz prawdziwy kupujący, osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, może skutecznie dochodzić od wystawcy wystawienia na swoje nazwisko nowej faktury, zgodnej z rzeczywistością, lub faktury korygującej tamtą?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wystawienie faktury na innego nabywcę

Wystawca faktury ma w powyższym przypadku obowiązek wystawienia faktury korygującej. Nie ma przy tym znaczenia fakt czy nabywca towaru jest podatnikiem VAT czy też takim podatnikiem nie jest (jest, przykładowo, osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej). Z § 20 rozporządzenia o fakturach (rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 97, poz. 971) wynika, iż obowiązek wystawienia faktury korygującej ma miejsce w każdym wypadku, gdy stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W związku z powyższym fakt wystawienia faktury z błędnie wpisanym nabywcą obliguje wystawcę faktury (sprzedawcę) do wystawienia faktury korygującej z poprawnie wpisanym nabywcą.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: