Zabezpieczenie alimentów hipoteką kaucyjną

Pytanie:

Jeżeli nieruchomość (dom) jest majątkiem odrębnym męża i obciążona jest ona hipoteką za udzielenie kredytu na wspólny cel dla małżonków, to czy żona może wystąpić do sądu o ustanowienie na tej nieruchomości hipoteki kaucyjnej, jako zabezpieczenie płatności alimentów, czy może jest to dopiero możliwe po spłaceniu kredytu?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zabezpieczenie alimentów hipoteką kaucyjną

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie dopuszcza możliwość ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomości, jako zabezpieczenie przyszłych alimentów. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby obciążyć hipoteką kaucyjną nieruchomość, która już jest obciążona hipoteką zwykłą. W takim wypadku jednak, zgodnie z art. 12 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, hipoteka, która została ustanowiona wcześniej (na rzecz banku) będzie miała pierwszeństwo przed ustanowioną później hipoteką kaucyjną.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne