Zabezpieczenie alimentów hipoteką kaucyjną

Pytanie:

"Jeżeli nieruchomość (dom) jest majątkiem odrębnym męża i obciążona jest ona hipoteką za udzielenie kredytu na wspólny cel dla małżonków, to czy żona może wystąpić do sądu o ustanowienie na tej nieruchomości hipoteki kaucyjnej, jako zabezpieczenie płatności alimentów, czy może jest to dopiero możliwe po spłaceniu kredytu?"

Odpowiedź prawnika: Zabezpieczenie alimentów hipoteką kaucyjną

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie dopuszcza możliwość ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomości, jako zabezpieczenie przyszłych alimentów. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby obciążyć hipoteką kaucyjną nieruchomość, która już jest obciążona hipoteką zwykłą. W takim wypadku jednak, zgodnie z art. 12 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, hipoteka, która została ustanowiona wcześniej (na rzecz banku) będzie miała pierwszeństwo przed ustanowioną później hipoteką kaucyjną.

Więcej na ten temat przeczyta Pani w artykułach:

Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

Czy jest i jak ustanowić hipotekę?

Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

Hipoteka – co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika