Zakaz konkurencji a umowa agencyjna

Pytanie:

Czy osoba pracująca na podstawie umowy agencyjnej może zostać zobligowana do przestrzegania umowy zakazu konkurencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakaz konkurencji a umowa agencyjna

Informujemy że art. 760 Kodeksu cywilnego wprowadza obowiązek zachowania przez każdą ze stron lojalności wobec drugiej strony. Z nakazu lojalności względem swego kontrahenta wynika, że agentowi nie wolno działać na szkodę czy z pokrzywdzeniem zleceniodawcy. Agent nie może uzyskiwać jakichkolwiek ukrytych dochodów lub dopuszczać się zmowy z klientem, powinien zadowolić się przysługującym mu wynagrodzeniem. Obowiązkiem agenta jest bezwzględne przestrzeganie tajemnicy co do faktów znanych mu w wyniku współpracy z dającym zlecenie. Uzasadnione jest też oczekiwanie, że agent nie będzie dopuszczał do sytuacji, w której jego własny interes popadnie w sprzeczność z interesem dającego zlecenie.
Ponadto na podstawie art. 764 z ind. 6 strony mogą, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ograniczyć działalność agenta mającą charakter konkurencyjny na okres po rozwiązaniu umowy agencyjnej (ograniczenie działalności konkurencyjnej).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: