Zakaz konkurencji bez ograniczeń terytorialnych

Pytanie:

"W umowie o zakazie konkurencji nie było zastrzeżonego terytorium na którym nie mógłbym podejmować pracy. Czy oznacza to, że jestem zobowiązany do nie konkurowania na obszarze całego kraju?"

Odpowiedź prawnika: Zakaz konkurencji bez ograniczeń terytorialnych

Umowa o zakazie konkurencji może obowiązywać na ograniczonym terenie lub bez ograniczeń w tym zakresie. Należy uznać, iż w braku stosownych postanowień w umowie o zakazie konkurencji, zakaz ten obowiązuje bez ograniczeń terytorialnych, a więc właściwie nie tylko na terenie kraju, ale i za granicą. Jeżeli strony chcą zaś ten zakaz ograniczyć, winny to uczynić w umowie. W większości wypadków wydaje się, że zakaz konkurencji bez ograniczeń terytorialnych jest zbyt daleko idącym ograniczeniem prawa pracownika do podejmowania dodatkowego zatrudnienia czy też innej działalności, bez względu na jej formę. Zakaz konkurencji obowiązujący bez ograniczeń wydaje się uzasadniony w przypadku pracowników zatrudnionych w podmiotach działających na dużym obszarze, których interesy mogą być potencjalnie naruszone przez działania konkurencyjne podejmowane nie tylko na rynku lokalnym, ale np. na terenie całego kraju.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika