Zakaz konkurencji uregulowany w Kodeksie pracy

Pytanie:

"Czym jest zakaz konkurencji uregulowany w Kodeksie pracy?"

Odpowiedź prawnika: Zakaz konkurencji uregulowany w Kodeksie pracy

Zgodnie z art. 101 z ind. 1 § 1 Kodeksu pracy poprzez zakaz konkurencji należy rozumieć zobowiązanie się pracownika w drodze umowy z pracodawcą, że nie podejmie się prowadzenia żadnej działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, jak również nie będzie świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. W umowie strony powinny określić konkretną treść obowiązku pracownika powstrzymania się od działalności konkurencyjnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika