Zakaz podejmowania jakiejkolwiek działalności

Pytanie:

"Czy zakaz podejmowania jakiejkolwiek działalności gospodarczej (nie tylko konkurencyjnej) zapisany w umowie o pracę jest zgodny z prawem pracy? Czy jeśli będę współwlaścicielem spółki, której działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do obecnego pracodawcy złamię prawo, a pracodawca będzie mógł na tej podstawie rozwiązać ze mną umowę o pracę?"

Odpowiedź prawnika: Zakaz podejmowania jakiejkolwiek działalności

Ustawodawca przez zakaz konkurencji rozumie zobowiązanie się pracownika w drodze umowy z pracodawcą, że nie podejmie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz nie podejmie zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego u podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy. W związku z tym zawarcie w umowie o pracę postanowienia o zakazie konkurencji będzie dotyczyło tylko i wyłącznie takiej działalności, która będzie konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez pracodawcę, a nie jakiejkolwiek innej działalności. W związku z tym zawarcie w umowie o pracę postanowienia o zakazie podejmowania w trakcie trwania stosunku pracy jakiejkolwiek działalności godpodarczej będzie niezgodne z przepisami prawa pracy. Podjęcie więc przez Pana odrębnej działalności gospodarczej w formie spółki, która nie będzie jednak stanowiła działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności pracodawcy nie doprowadzi do złamania prawa i nie może stać się podstawą do rozwiązania umowy o pracę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika