Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Pytanie:

Jaki jest dopuszczalny zakres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Dla oceny, czy zakres przedmiotowy zakazu konkurencji został wystarczająco sprecyzowany, może mieć znaczenie okoliczność, czy sposób określenia zakresu tego zakazu umożliwiał byłemu pracownikowi ustalenie -bez nadmiernego wysiłku i w oparciu o dostępne mu dane -zakresu obowiązków nałożonych na niego klauzulą konkurencyjną.
Należy podkreślić, że precyzyjne określenie zakresu (przedmiotu) zakazu konkurencji jest konieczne, nie można bowiem obarczać pracownika nadmiernymi ograniczeniami co do możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej, stanowiłoby to bowiem ograniczenie wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (art. 65 ust. 1 Konstytucji RP) oraz wolności działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji RP). Regulacje o zakazie konkurencji maja charakter ograniczający prawa gwarantowane konstytucyjnie i ustawowo (art. 10 k.p. -prawo do swobodnego wyboru pracy) a więc nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Pracodawca nie może więc w sposób dowolny określić zakresu zakazu konkurencji. Nie może być to zakres wykraczający poza przedmiot działalności pracodawcy. Zupełny brak określenia zakresu zakazu konkurencji powoduje nieważność umowy o zakazie konkurencji.
W dalszej kolejności należy mieć na uwadze, że zakazana może być nie tylko samodzielna działalność konkurencyjna pracownika, ale także świadczenie pracy na podstawie stosunku pracy lub na innej podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Umowa może więc wprowadzać zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne