Zakup herbaty, kawy, cukru, wody dla pracowników

Pytanie:

"Pracodawca zakupuje herbatę, kawę, cukier, wodę mineralną dla pracowników. W zakładzie pracy nie ma regulaminu i pracownicy nie potwierdzają ich odbioru. Herbata, kawa, cukier, woda mineralna znajdują się w ogólnie dostępnym dla pracowników miejscu, umożliwiającym korzystanie z napojów. Czy w tym przypadku zakup herbaty, kawy, cukru, wody mineralnej stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy?"

Odpowiedź prawnika: Zakup herbaty, kawy, cukru, wody dla pracowników

Organy podatkowe raczej nie kwestionują, że wydatki na napoje spożywane przez pracowników w czasie pracy stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów. Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Zielonej Górze w informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 14 maja 2004 r. (sygn. I-2/413/51/04): "Odnośnie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów Spółki kwot wydatkowanych na zakup przedmiotowych napoi, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodów uznaje się wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy. Wydatki poniesione przez Podatnika na zakup wskazanych przez Niego napoi zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na fakt, iż po pierwsze stanowią one wydatki pośrednie na rzecz pracownika oraz po wtóre nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy." Stanowisko takie znajduje również uznanie w literaturze podatkowej.

Od 1 stycznia 2007 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Jednakże wydatki na napoje spożywane przez pracowników w czasie pracy (nie zaś przez klientów i odwiedzających) co do zasady nie powinny być zaliczane do kosztów reprezentacji (tak: P. Wojtasik, Jak odróżnić reprezentację od innych wydatków, Rzeczpospolita z 12 kwietnia 2007 r.).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika