zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

Pytanie:

Grunty spółdzielni mieszkaniowej zapisane są w kilku księgach wieczystych . Grupa mieszkańców uzurpuje sobie prawo do wyłącznego korzystania i dysponowania parkingiem znajdującym się przy ich budynku twierdząc , że grunt pod parkingiem należy do tej samej K.W .co grunt pod ich budynkiem . Pozostałe parkingi traktowane są inaczej i służą wszystkim mieszkańcom .Czy wymieniona grupa mieszkańców ma prawo do takiego interpretowania przepisów czy też jest to niewłaściwe zarządzanie nieruchomością . Co powinniśmy zrobić aby uporządkować sytuację .

Masz inne pytanie do prawnika?

5.7.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

Jak wynika z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego wszystkie wskazane w nim nieruchomości stanowią własność spółdzielni. Z kolei zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.):

Art. 3. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. 

Niemniej własność ta jest niepodzielna w trakcie trwania spółdzielni. W konsekwencji do majątku spółdzielni prawa mają wszyscy jej członkowie na równych zasadach. Zgodnie bowiem z art. 18 § 1 powołanej ustawy:

Art. 18. § 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe. 

Co za tym idzie roszczenia mieszkańców jednego z budynków należących do spółdzielni dotyczące parkingu oparte na przedstawionej podstawie są całkowicie bezzasadne. 

Celem dochodzenia związanych z tym roszczeń członkowie spółdzielni nie dopuszczeni do korzystania z tego parkingu winni wystąpić z powództwem o usunięcie skutków naruszenia posiadania przeciwko osobom niedopuszczającym ich do tego parkingu. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: