Zasady prowadzenia współpracy między firmami

Pytanie:

Jakie są formy współpracy z firmą zagraniczną w dziedzinie przedstawicielstwa danej firmy na terenie naszego kraju, gdzie szukać przepisów regulujących taką współpracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.11.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady prowadzenia współpracy między firmami

Rozumiem, że Pańskie pytanie dotyczy współpracy gospodarczej i handlowej z podmiotem zagranicznym. Istnieją tutaj niezliczone możliwości ukształtowania takiej współpracy w drodze umowy. Może Pan zawrzeć umowę określającą, mniej lub bardziej szczegółowo, warunki współpracy, treść takiej umowy zależy przede wszystkim od wyników negocjacji. Należy wymienić możliwość założenia spółki wraz z zagranicznym przedsiębiorcą, jest to trwalsza forma współpracy, jednak sprawia, że jedna strona będzie w pewnym zakresie uzależniona od drugiej, posiadającej większość głosów. Ogólnie rzecz ujmując, umowa zawarta między niezależnymi podmiotami jest najbardziej elastyczną i bezpieczną formą, od jej treści zależy trwałość i warunki współpracy. Zastrzec jednak należy, że sporządzić taką umowę winien prawnik, tak by była ona zgodna z prawem i nie zagrażała interesom strony. Przepisy o zobowiązaniach umownych znajdują się w Kodeksie cywilnym, natomiast prawo spółek w Kodeksie spółek handlowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji przepisy  obowiązujące producenta. Klient czyni to w trybie negocjacji, ustalając warunki (...)

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. Działania te podejmuje w imieniu ustanawiającego zarząd oraz w jego interesie i ze (...)

II etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

II etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Czego dotyczą proponowane zmiany?Prawo rozpoczynania działalności gospodarczej jeszcze przed zarejestrowaniem firmy, zakładanie przedsiębiorstw przez Internet i radykalne ograniczenie dowolności w kontrolach to nowe, rewolucyjne dla przedsiębiorców przepisy, które znalazły się w II etapie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt dotyczy wprowadzenia (...)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Od 24 października br. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Określa ona organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady wynikające z nowej regulacji. Co to jest rynek kapitałowy? W rozumieniu przepisów nowej ustawy rynkiem kapitałowym jest: rynek papierów wartościowych (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co przysługuje pracownikowi w podróży krajowej i zagranicznej? Jeżeli wysyłasz (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając nowe przepisy "Pakietu Mobilności" dla branży transportu międzynarodowego. Nowe regulacje (...)

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwana dalej „ustawą". Jakie są wyłączenia z opodatkowania? Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do: przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów (...)

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. Dziś rozpoczynają się konsultacje pakietu rozwiązań, które polepszą jakość życia Polaków i sprawią, że system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy, (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Czego dotyczy projektowana ustawa?  Wreszcie Sejm zajął się projektem ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Projekt ten reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania i udzielania przez państwo, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym. Ustawa ma wejść w życie w zasadzie z dniem 30 maja (...)

Od wizerunku służb porządku publicznego do poprawy bezpieczeństwa - spotkanie eksperckie Forum Salzburg

Od wizerunku służb porządku publicznego do poprawy bezpieczeństwa - spotkanie eksperckie Forum Salzburg

W dn. 23 kwietnia 2009 r. odbyło się spotkanie ekspertów z państw Grupy Salzburskiej, której pracom w bieżącym półroczu przewodniczy Polska. Tematem, nad którym pochylili się specjaliści i praktycy z Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Chorwacji był społeczny odbiór i zaufanie do służb porządku publicznego. Oficjalne słowa powitania do uczestników (...)

Polsko-koreańska współpraca gospodarcza

Polsko-koreańska współpraca gospodarcza

Współpraca w zakresie energetyki oraz przemysłu obronnego była głównym tematem rozmów wiceministra gospodarki Dariusza Bogdana z wiceministrem obrony narodowej Republiki Korei Jongiem Cheon Kim'em. Spotkanie odbyło się 20 stycznia br. w MG.Wiceminister Bogdan podkreślił znaczenie inwestycji koreańskich w naszym kraju. Przypomniał, że swoje projekty zlokalizowały w Polsce firmy elektroniczne (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Współpraca między przedsiębiorcami

Współpraca między przedsiębiorcami

Współpracujemy z kilkoma firmami. Nie mamy zawartej umowy - kontakty handlowe odbywają się na zasadzie zamówienia odbiorcy i dostawy przez nas towaru. Jako dostawca dostarczamy towar na podstawie (...)

Zatrudnianie przez oddział firmy

Zatrudnianie przez oddział firmy

Jestem przedstawicielem oddziału firmy zagranicznej (obecnie w rejestracji). Jak wygląda zatrudnienie w oddziale firmy zagranicznej przedstawiciela. Czy jest on zatrudniony w macierzystej spółce zagranicznej (...)

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

W mojej firmie stawił się przedstawiciel firmy reklamowej namawiając na zawarcie z nimi umowy o reklamę. Ponieważ faktycznie miałem zamiar zareklamować firmę doszło do rozmowy pomiędzy nami. (...)

VAT na usługi księgowe dla przedstawicielstwa

VAT na usługi księgowe dla przedstawicielstwa

Będę prowadzić księgowość dla nowopowstającego przedstawicielstwa firmy zagranicznej w Polsce (firmy z UE). Księgi będą prowadzone więc w Polsce. Przedstawicielstwo będzie miało w Polsce stałe (...)

Wypowiedzenie umowy przedstawicielstwa

Wypowiedzenie umowy przedstawicielstwa

Mam zostać pełnomocnikiem, przedstawicielem zagranicznej firmy. Czy w treści pełnomocnictwa, zawartego u notariusza, można zawrzeć warunek, że pełnomocnictwo może być rozwiązane przeze mnie (...)

Współpraca ze związkami zawodowymi

Współpraca ze związkami zawodowymi

W zakładzie funkcjonują dwa związki zawodowe. Jeden z nich informuje kwartalnie o ilości członków, od której zależą jego uprawienia. Drugi związki od roku takiej informacji nie podaje. W związku (...)

Współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodująca obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych

Współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodująca obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych

Jaka współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje obowiązek ubezpieczeń emerytalnych i rentowych? Za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodującą (...)

Obrona przed żądaniem kary umownej

Obrona przed żądaniem kary umownej

Spółka podpisała umowę na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania dla urzędu w tym przeszkolenie pracowników. W umowie zostały określone warunki tj. terminy wykonania umowy, oraz kary umowne za (...)

FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

CZY JEST TO MOŻLIWE....

CZY JEST TO MOŻLIWE.... Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła wyeksmitowac mnie z naszego (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

ILE TRWA ROZWÓD ???

ILE TRWA ROZWÓD ??? Bardzo proszę, powiedzcie mi ile czasu trwa rozwód, jeśli zarówno ja jak i mój mąż jestesmy zgodni co do rozwodu i nie mamy dzieci.. Z góry dziękuje.. (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Wózek inwalidzki za 47,400zł Oszukali mnie pomocy !

Wózek inwalidzki za 47,400zł Oszukali mnie pomocy ! Witam , pisze bo nie wiem co mamy zrobić ,a dlatego napisałem "zrobić" bo mieszkam tylko z Mamą . Mam 32 lata jestem po wypadku samochodowym , (...)

Przedawnienie kredytu-windykacja z Kruka .Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przedawnienie kredytu-windykacja z Kruka .Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!! w roku 2000 w marcu brany byl kredyt w banku ,spacona byla czesc i pozniej w wyniku utraty pracy nie byly placone raty.Mialam komornika (...)

KREDYT GOTÓWKOWY - BANDYCTWO W BIAŁY DZIEŃ

KREDYT GOTÓWKOWY - BANDYCTWO W BIAŁY DZIEŃ Ostatnio zgłosiłam się do małej firmy pośredniczącej w uzyskiwaniu kredytów gotówkowych. Po półgodzinnej rozmowie przystałam na warunki, jakie proponowała (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

współpraca

współpraca chcę zgłosić męża jako osobę współpracującą-ponieważ mąż pracuje na umowę o pracę będę za niego opłacała tylko składki zdrowotne-moje pytanie czy mogę mężowi udzielić (...)

Jaki prawnik do rozwodów Gdańsk

Jaki prawnik do rozwodów Gdańsk Witam. Piszę na tym forum po raz pierwszy tak więc mam wielką nadzieję,że mi tutaj pomożecie .Szukam obecnie specjalisty, który podjąłby się trudnej sprawy rozwodowej. (...)

Szukam najlepszego adwokata - GDYNIA lub Rumia,Reda,Wejherowo,Sopot,Gdańsk

Szukam najlepszego adwokata - GDYNIA lub Rumia,Reda,Wejherowo,Sopot,Gdańsk Szukam najlepszego adwokata - GDYNIA lub Rumia,Reda,Wejherowo,Sopot,Gdańsk Nie musi być najdroższy :) byle by był najlepszy (...)

DOBRY ADWOKAT DO ROZWODU

DOBRY ADWOKAT DO ROZWODU Poszukuje adwokata do sprawy rozwodowej. Jestem z częstochowy ale nie ważne skąd będzie. Uuu... sprawa rozwodowa? Współczuję :( Proponuję adwokata Michała Dziedzica (...)

Dobry adwokat od rozwodu Gdańsk/Gdynia/Sopot

Dobry adwokat od rozwodu Gdańsk/Gdynia/Sopot Poszukuję prawnika do sprawy rodzinnej w okolicach Trójmiasta? Zainteresuj się współpracą z kancelarią Klisz i Wspólnicy. Wg mnie to najlepsza opcja (...)

Porady prawne