Zasady udzielania gwarancji

Pytanie:

Co jest potrzebne do powstania umowy gwarancyjnej pomiędzy kupującym a sprzedającym, czym różni się gwarancja producenta od gwarancji sprzedawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady udzielania gwarancji

Pytający myli gwarancję z rękojmią. Gwarancja charakteryzuje stosunki kupującego z producentem, rękojmia natomiast kupującego ze sprzedającym. W przypadku odpowiedzialności z tytułu gwarancji wystawca dokumentu gwarancji (gwarant) zobowiązuje się do spełnienia odpowiednich świadczeń na wypadek, gdyby w oznaczonym terminie (okres gwarancyjny) ujawniły się wady fizyczne rzeczy sprzedanej.
O zakresie uprawnień przysługujących kupującemu przesądza przede wszystkim treść gwarancji, podczas gdy zakres uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi jest regulowany ustawą. W razie wątpliwości co do treści dokumentu gwarancji przyjmuje się, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. W przypadku rękojmii natomiast, to sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Nadto sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).
Z uprawnień z tytułu rękojmii i gwarancji korzysta się niezależnie, innymi słowy to kupujący decyduje do kogo zwróci się ze swoimi roszczeniami w razie wady rzeczy - do producenta, czy do sprzedawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97