Czy pracownik może żądać od pracodawcy zaświadczenia o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne?

Pytanie:

"Czy pracownik ma prawo żądać od pracodawcy zaświadczenia informującego o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne? Czy pracodawca może odmówić wystawienia takiego zaświadczenia?"

Odpowiedź prawnika: Czy pracownik może żądać od pracodawcy zaświadczenia o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne?

Na pracodawcy ciąży obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego pracownik może domagać się faktycznego wykonywania tego obowiązku. Pracownik może oczywiście żądać potwierdzenia od pracodawcy, że składki są za niego odprowadzane. Jeżeli jednak są co do tego wątpliwości, lepiej sprawdzić to w ZUS-ie, gdzie prowadzona jest ewidencja odprowadzanych składek.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika