Zatrudnianie rencistów

Pytanie:

Na jakich zasadach można zatrudnić osobę pobierającą rentę i czy jest konieczność opłacania za tą osobę składek do ZUS-u?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.8.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrudnianie rencistów

Nie ma przeszkód do zatrudniania emerytów bądź rencistów. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Dla tych osób obowiązkowe jest również ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe, a także ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca obowiązany jest zgłosić takiego pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń poprzez złożenie w ZUS formularza zgłoszeniowego ZUS ZUA. Emeryt lub rencista zawiadamia organ rentowy niezwłocznie o podjęciu pracy poprzez złożenie stosownego zawiadomienia, w którym oświadcza, czy jego zamiarem jest osiągnięcie dochodu: -niepowodującego zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń, - powodującego zmniejszenie świadczeń, - powodującego zawieszenie świadczeń. Zawiadomienie to potwierdza zakład pracy, informując o wysokości ustalonego wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek